Габітус головного героя у романі Жана-Поля Сартра «Нудота»

  • Іван Вікторович БРАТУСЬ Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Галина Василівна КУЗЬМЕНКО Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: габітус, Сартр, «Нудота», література, смерть, свобода

Анотація

У статті проаналізовані основні питання габітусу головного героя роману Жана-Поля Сартра «Нудота». Габітус обраний як основна одиниця виміру стану головного героя, його намагання пристосувати навколишню дійсність до власних роздумів. Головна мета статті полягає в розкритті механізмів формування високого габітусу та віднайдення шляхів покращення особистого рівня в хиткому світі. У статті простежується, що саме ця тенденція намічена Жаном-Полем Сартром визначальною в творі, оскільки він засуджує сліпе слідування усталеним звичаям і традиціям. Досліджується, як пписьменник закликає переосмислити власне буття у відповідності до особистого розуміння історичних, філософських, соціальних та інших проблем. Особлива увага надається питанню фінансової незалежності головного героя, що дає йому можливість формувати високий габітус (один з факторів). Актуальність дослідження зумовлена потребою в очищенні суспільного інформаційного простору від фальшування. Доведено, що високий габітус головного героя роману «Нудота» допомагає йому долати нашарування облудливого фактажу та не піддаватися спокусі спрощувати чи ускладнювати історичне минуле на догоду власному погляду. Описані деякі психологічні механізми осмислення дійсності, з якими експериментував Жан-Поль Сартр у романі. Це психологічні механізми значно переплетені з власне літературною природою твору та враховують відповідні філософські, соціальні та політичні реалії написання роману.  Окрема увага надається саме філософським підвалинам роздумів та дій головного героя, бо почасти сам твір є спробою донести роздуми Сартра до широких кіл населення. Серед питань філософського осмислення буття особливе місце надається смерті, бо вона приваблює письменника своєю таємничістю. Це питання розглядається в контексті споріднених робіт Альбера Камю. Крім цього в статті проаналізовані художні пошуки Жана-Поля Сартра в царині інтелектуального пошуку. Саме інтелект допомагає значно підняти габітус. У статті ми проаналізували  основні знахідки письменника в цьому напрямку.

Посилання

Братусь, І., Гунька, А., Стрельцова, С. «Зручне» і «незручне» минуле в романі «Нудота» (Жан-Поль Сартр) та повісті «Інше життя» (Юрій Трифонов). 2020. Молодий вчений. Вип.7 (83). Сс. 148-154.

Бурдьє П. Практичний ґлузд. Київ: Український Центр духовної культури, 2003. 503 c.

Камю А. Міф про Сізіфа. LE MYTHE DE SISYPHE. Есе. 2015. 105 с.

URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kamiu_Alber/Mif_pro_Sizifa.pdf

Култаєва М. Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка. Філософія освіти, 2014. No14 (1)/ Сс. 54-75.

Малды жалпы зерттеу. 26 Қазан, 2020.

URL: https://kznews.kz/bilim/maldy-zhalpy-zertteu-turaly-qazaqsha/

Осипчук А. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії П’єра Бурдьє. Наукові записки. НаУКМА. 2013. Т. 148 : Соціологічні науки.

Сс. 3-10.

Психологічний словник. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.

Сартр Ж-П. Нудота. Мур. Слова. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1993. 464 с.

Яценко О. Габітус в стратегіях менеджменту освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2018. Вип. 3(1-2). Сс. 34-46.

Layder D. Structure, Interaction, and Social Theory. London, Boston: Henley Routledge & Kenan Paul Ltd., 1981. 155 p.

Өсімдіктер әлемінің пайда болуы және дамуы. 26.04.2019.

URL: https://www.zharar.com/index.php?newsid=24716#title

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають