Феномен пантоміми та проблема перевтілення актора-міма у сценічний образ

  • Галина Василівна КУЗЬМЕНКО Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
  • Катерина Юріївна СПОДОНЕЙКО Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: пантоміма, фестивалі пaнтоміми, артист-мім, сценічний образ, стилізація

Анотація

Основним завданням статті є спроба актуалізувати питання, що постали навколо пантоміми, – одного з видів сценічного мистецтва, який в історії театру відіграє особливе значення, оскільки вважається одним із найважливіших факторів у його створенні та становленні. Висвітлено питання термінологізації, смислового наповнення категорій: «пантоміма», «сценічний образ артиста-міма», «стилізація». Розкрито специфічні властивості пантоміми як особливого типу видовищної культури сьогодення та особливості її художньої мови. Зазначено, що особлива – органічна й унікальна художня мова цього виду мистецтва служать засобом комунікації між артистом-мімом і глядачем. Автори підкреслюють, що сучасний мім – це універсальний артист-перформер, якому підвладні як невимушені комедійні скетч-шоу, короткі естрадні моно-сценки з уявними предметами й нехитрим розвитком подій, так і вистави зі складними хитросплетеними сюжетами драматичного змісту у складі мімічного ансамблю.

Основна увага приділяється специфіці творчого процесу та творення сценічного образу артиста-міма. Під поняттям «сценічний образ артиста-міма» автори розуміють узагальнений та максимально конкретизований зовнішній вияв внутрішньої сутності, характеру персонажа, його внутрішнього «Я», що знаходяться у невід’ємному зв’язку й цілісній єдності одне з одним і транслюють те, що хоче донести артист до глядача. Підкреслено, що сценічний образ артист пантоміми відтворює завдяки пластичній виразності свого тіла, передачі характеру рухів у позі, змістових жестів та емоційної міміки, через інтеграцію компетенцій драматичного й комедійного актора, хореографічні й імпровізаційні вміння, відповідно до жанрово-стильових ознак цього виду мистецтва. Зазначено, що фестивалі пaнтоміми стали плaтфoрмoю для дiaлoгу мiж різними жанрaми сценiчного мистецтвa, а розмаїття форм дозволяє артистам-мімам експериментувати та освоювати не лише традиційний сценічний простір, а й нові, нестандартні й несподівані тимчасові майданчики, завдяки чому пантоміма сьогодні стає більш доступною та наближеною для широкого кола глядачів, має надзвичайно широкі можливості для свого розвитку.

Посилання

Волков С. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2010. 248 с.

Крюков В. Цирковий номер у жанрі клоунади: специфіка та особливості. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект : матеріали ХІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2021. Сс. 94-99.

Кузнєцова Т. Пантоміма сьогодення: специфіка режисури та прикладний аспект сценічного номеру. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2021. Сс. 99-104.

Кузьменко Г., Силко Р. Вступ до спеціальності: Образотворче мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. 108 с.

Маматова З., Теслюк Н., Богатирьова М., Цховребова З. Удосконалення пластичності рухів в художній гімнастиці засобами пантоміми. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: матеріали ІV інтернет-конф. (м. Одеса, 24-25 листопада 2020 р.). Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. Сс. 66-69.

Пантоміма. Літературознавча енциклопедія у 2 т. авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. Т. 2. М – Я. С. 178.

Романова Л. Особливості формування практичниїх навичлок актора пантоміми. Мистецтво естради : проблеми виконавської практики, системи освіти й наукових досліджень : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2022 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2022.

Сс. 74-77.

Сварник Б. Український театр пантоміми крізь призму синергетичної парадигми. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2021. №2.

Сс. 100-104.

Статут Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (нова редакція) URL: https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/F577BC1272A2B7A8C2257E1900399932/$file/78b822f4-0c4c-431b-ae69-f509dd2d602a.pdf

Сподонейко К. Поняття «метаморфоза» та її відтворення у сфері пантоміми. Мистецтво естради : проблеми виконавської практики, системи освіти й наукових досліджень : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2022 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2022. Сс. 81-86.

Ужвенко Н., Скрябіна Н. Пантоміма у питаннях та відповідях: довідник. Київ: Золоті ворота, 2013. 159 с.

Фомічев О. Оповідь про театр міміки та жесту «Райдуга». 2014. 19 квітня. URL: http://www.i-deaf.com.ua/2014/04/19/skazanie-o-teatre-mimiki-i-zhesta-radu/

Чим займається мім: Особистий досвід Анастасії Любченко. Інтернет-платформа WoMo.

URL: https://womo.ua/proforiyentiri-chim-zaymayetsya-mim/

Шариков Д. Циркознавство як мистецтвознавча наука у сучасному мистецтві. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект : матеріали ХІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2021.

Сс. 120-121.

Шевченко Л. Київський цирк у контексті сучасних мистецьких проблем. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект : матеріали ХІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2021. Сс. 121-127.

Ярмак С. Техніка пантоміми: основні прийоми пантоміми в створенні ілюзії реальності. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект : матеріали ХІ наук.-практ. конф.

(м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). Київ : КМАЕЦМ, 2021.

Сс. 127-131.

Amose de Haas, Frits Vogels Mime Handbook for mime corporel. URL: https://www.mapa.nl/

Broadbent, R. J. (1901). A History of Pantomime. London. URL: https://www.mime.info/history-broadbent.html

Chaffee, Judith and Crick, Olly. The Routledge Companion to Commedia dell'Arte. London and New York, Routledge Tailor & Francis Grjup, Typeset in Sabon by Saxon Graphics Ltd, Derby. 2015. 540 р.

Corrêa de Camargo, Robson. A Pantomima e O Teatro De Feira Na Formação Do Espetáculo Teatral: O Texto Espetacular e O Palimpsesto. Fênix – Revista de História e Estudos CulturaisOutubro / Novembro / Dezembro de 2006 Vol. 3 Ano III №4.

URL: https://www.revistafenix.pro.br/revistafenix/article/view/786

Kayiatos A. Silent plasticity: Reenchanting Soviet stagnation. Women’sStudies Quarterly, 2012. Vol. 40. No. 3-4. Pр. 105-125.

Рantomime, OED. Oxford English Dictionary The definitive record the language,

URL: https://www.oed.com/view/Entry/137038?rskey=LW1qpR

Pavis, P. «Théâtre autobiographique», Dictionnaire du théâtre, Paris, Dunod, Editeur : Armand Colin 2002, 447 р.

Romanenkova J., Paliychuk A., Sharykov D., Bratus I., Kuzmenko H., Gunka A. Circus art in modern realities: functions, problems, prospects. Revista Inclusiones, 2021.

Vol.: 8. Pр. 571-581.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають