Індексація

 

Альманах індексується і оцінюється в міжнародних наукометричних базах і відкритих системах:

Erih Plus, Google scholar, DOAJ, Research BibleScientific Indexing ServicesCrossref Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, OUCI, ResearchGate, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Index Copernicus (ICV 2020: 67.15)