Індексація

 

Альманах індексується і оцінюється в міжнародних наукометричних базах і відкритих системах:

Index Copernicusgoogle scholarResearch BibleScientific Indexing ServicesCrossref Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, OUCI, ResearchGate, Ulrich's Periodicals Directory