Політика конфіденційності

Рецензенти забезпечують права авторів, що стосуються збереження конфіденційності (нерозголошення особистих і наукових відомостей в ході рецензування рукописів). Рецензенти також користуються правом на конфіденційність. Редакція не розголошує жодної інформації щодо рукописів (включаючи їх: отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточне рішення) іншим особам, крім авторів і рецензентів. Це включає і запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій.

 

рукописи, які передаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів, забороняється передавати їх іншим особам. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.

 

Коментарі рецензентів не публікуються і не оприлюднюються.

 

Автори повинні ознайомитися з інформацією про політику конфіденційності альманаху до того, як подати рукопис, щоб знати, що рецензії є анонімними. Рецензентам і авторам повідомляють про остаточне рішення редколегії і редактора прийняти або відхилити рукопис.