Редакційна політика

 

 

Принципи редакційної діяльності

Редакція альманаха у своїй діяльності керується наступними принципами:

  • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
  • дотримується редакційної незалежності;
  • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
  • систематично проводить роботу з удосконалення Збірника;
  • гарантує якість матеріалів, що публікуються;
  • забезпечує анонімність в системі взаємин «Автор – Рецензент»;
  • інформує Авторів про правила й вимоги публікування;
  • дотримується толерантності в спілкуванні.

Взаємодія з Авторами

У взаємодії з Авторами редколегія Збірника керується такими правилами:

здійснює необхідні заходи для забезпечення якості наданих матеріалів, що підлягають опублікуванню;

забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей;

обов'язково інформує Автора рукопису або про прийняття статті до друку, або про необхідність її доопрацювання, або про відхилення статті.

Взаємодія з Рецензентами

У взаємодії з Рецензентами редакція Збірника дотримується наступних правил:

гарантує Рецензентам конфіденційність;

надає можливість (право) відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (крім виявленого конфлікту інтересів);

розглядає рецензування як невід'ємну частину оцінювання наукової публікації.

Статті приймаються до друку лише після їх обговорення на засіданні редколегії за наявності позитивної рецензії та підтримки їх більшістю членів редколегії. Підготовлений у повному обсязі випуск розглядається і рекомендується до друку рішенням Вченої ради КМАЕЦМ.

 

Редакційна етика

Редакція керується рекомендаціями Комітету з етики в публікаціях-Committee on Publication Ethics – COPE), а також враховує цінний досвід авторитетних міжнародних видань.

 

Подаючи статтю для публікації в альманасі, автори підтверджують, що:

 

стаття є оригінальним твором, створеним зазначеними авторами;

стаття раніше не була опублікована і не знаходиться на розгляді в іншому виданні;

інтелектуальним правом на статтю володіють тільки зазначені автори, стаття не порушує авторські права третіх осіб;

авторами отримано дозвіл на відтворення у статті всіх матеріалів, правовласниками яких автори не є;

якщо стаття написана у співавторстві, автор, який подає статтю для публікації в журналі, гарантує, що він був уповноважений іншими авторами, зазначеними в статті, подати статтю для публікації в альманасі.