Питання «повернення до себе» в літературі доби «застою»

  • Іван Вікторович БРАТУСЬ Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Галина Василівна КУЗЬМЕНКО Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: Володимир Орлов, «застій», особистість, радянська література, музика, внутрішня еміграція.

Анотація

У статті йдеться про різноманітні аспекти формування особистості в радянських реаліях ІІ пол. ХХ ст. При цьому головна увага надається «поверненню до себе», що тісно пов’язано з концепцією внутрішньої самоорганізації. У статті здійснюється фокус на суспільні зрушення в радянському ідеологічному полі 1970-х рр.  Володимиру Орлову вдалося зробити вдалий «зліпок» тогочасних змін, намітити шляхи збереження моральності та людяності в умовах ідеологічного тиску. Розкриття «повернення до себе» в романі «Альтист Данілов» відбувається за кількома напрямками – пошук гендерної, соціальної, гуманістичної, етичної самоідентифікації. Особливу роль у розкритті характеру головного героя відіграє музика, яка зосереджує кроскультурні пошуки навколо естетичного дискурсу. Етичні пошуки головного героя розгортаються на тлі радянської дійсності з елементами містики, що значно розширює можливості автора в застосуванні різних художніх прийомів.  До цих «знахідок» належить баланс між безмежними можливостями головного героя та «владою дисципліни», що значно обмежує його, – ця влада від радянської, «потойбічної системи», та добровільне підкорення особистому духу «рефлектуючого інтелігента другої половини ХХ століття». У статті демонструється намагання Володимира Орлова викликати симпатію саме до людяних виявів персонажів, що опиняються поза впливу радянської системи. Частково це пояснює явище «внутрішньої еміграції» в умовах тоталітарної системи. Наведено приклади художнього контексту пошуків автора, що пояснюють феномен влади та пошуки шляхів уникнення втрати особистого внутрішнього простору. Одним із цих шляхів виступає культивація індивідуальних рис характеру, що опираються розмиттю меж впливу зовнішнього світу на внутрішній культурний світ. Цей внутрішній спротив нав’язливому тиску авторитарного суспільства дозволяє розглядати його ядром своєрідної концепції «віднайдення себе».

Посилання

1. Бердяев Н. Метафизика пола и любви. Самопознание Москва: Бертельсманн Медиа Москау АО, 2014. 400 с.
2. Братусь І., Добровольська В. Доля митця в умовах авторитарної культури (на прикладі роману Володимира Орлова «Альтіст Данілов»). Пріоритети розвитку сучасної філології. М. Запоріжжя, 06-07 листопада 2020 р. Сс.19-21.
3. Братусь І., Кузьменко Г. Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття. Арт-платформа. Київ, 2020. No 1. Сс. 39-68.
4. Братусь І., Михалевич В., Гунька А. Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Інше життя». Молодий вчений. 2020. No 4. Сс. 638-640.
5. Братусь І. Протидія системи й антисистеми в повісті братів Стругацьких «Равлик на схилі» Українські культурологічні студії. 2021. 8(1). Сс. 5-9.
6. Быков Д. Дорогой Леонид Ильич, или лучший из худших. 2020.
URL: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200730-chelovek-legenda-dorogoj-leoni
7. Быков Д. «Страна абсолютно готова к интеллектуальному взрыву уже сейчас». https://www.fontanka.ru/2014/09/17/152/
8. Быков Д. Один. Ефір від 23 квітня 2021 року. https://echo.msk.ru/programs/odin/2825650-echo/
9. Быков Д. Время изоляции. 1951-2000 гг. Москва: Эксмо, 2018. 480 с.
10. Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе.
URL: http://www.owl.ru/win/books/articles/tz_m.htm
11. Кузьменко Г., Братусь І. Особливості формування наукового апарату в інтелектуально обдарованої учнівської молоді за допомогою OJS платформи на принципах теорії людських ресурсів. Молодий вчений. 2020. №6(82). Сс. 334-339.
12. Лях В., Архангельский Ю. Культура в идеологическом дискурсе советского общества. URL: https://www.researchgate.net/publication/323416769_KULTURA_V_IDEOLOGICESKOM_DISKURSE_SOVETSKOGO_OBSESTVA
13. Орлов В. Останкинские истории. Полное издание в одном томе. Москва: Альфа-книга, 2018. 1278 с.
14. Поляков Ю. Сто дней до приказа. Сто дней до приказа: Повести. Москва: Молодая гвардия, 1988. 302 с.
15. Сидоров-Моисеев И. Проблема власти в классической психиатрии: постструктуралистский подход. Vox. Философский журнал. 2011. Вып. 11. Сс. 1-14.
16. Трифонов Ю. Другая жизнь: Повести, рассказы. Москва: Известия, 1979. 685 с.
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають