Імагологічні мотиви роману Франца Кафки «Замок» (до сторіччя з часу написання)

  • Іван Вікторович БРАТУСЬ Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Франц Кафка, література, система, сенс життя, релігія, ХХ століття

Анотація

У статті ми аналізуємо деякі імагологічні аспекти роману Франца Кафки «Замок» у відповідності до сучасних проблем літератури та суспільства. Розглядаються питання взаємодії культурних традицій у здебільше агресивному середовищі. Приділяється увага образу чужинця, що намагається інтегруватися в суспільство, яке його відкидає. Представлені результати порівняльного аналізу як творів самого Франца Кафки, так і схожих творів Жана-Поля Сартра та Альбера Камю. Порушується питання про національну ідентифікацію на прикладі єврейської складової, що була побіжним об’єктом дослідження письменника. Особлива увага приділяється жіночим образам роману «Замок», що вповні демонструють різні рівні розуміння головного героя в його прагненні інтегруватися. Показано, що статеві та вікові розбіжності мають інтегруючий та дезінтегруючий характер, але, одночасно, не є вирішальними у структурі цілісності людського сприйняття світу. Імагологічні аспекти видозмінюються й в ХХІ «цифровому світі».  Актуальність дослідження зумовлена сторіччям написання роману «Замок», який досі породжує нові й нові трактування образів. Доведено, що Франц Кафка більше ставить питань, ніж пропонує їх рішення (опціонально передбачається й відсутність «рішення»). Виконано огляд новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень із теми статті.

Посилання

1. Братусь І. Протидія системи й антисистеми в повісті братів Стругацьких «Равлик на схилі». Українські культурологічні студії. 2021. №8 (1). Сс. 5-9.
2. Братусь І., Кузьменко Г. Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття. Арт-платформа. 2020. No 1. Сс. 39-68.
3. Городиська О. Сон як спосіб людського буття: спроба інтерпретації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2014. №1 (20). Сс. 43-53.
4. Кафка Ф. Замок. Харків: Folio, 2021. 544 с.
5. Притуляк В. Мотиви просторової межі в романах Ф. Кафки. Наукові праці Кам'янець-Подільського державного пед.університету. Філологічні науки. Вип. 5., 2001. Сc. 298-303.
6. Притуляк В. Соціально-історичний хронотоп роману Ф. Кафки «Замок». Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серія «Філологічні науки». Вип. ІV. Т. 2. 2003. Сс. 299-306.
7. Barbosa J. E. D. Textualization of the truth and crisis of the tradition in The castle, of Franz Kafka. Valenciana. 2019. №12(23). Рр. 93-119.
8. Munderzbakaite M. Adaptations of Literary Works: Cases of Franz Kafka. Logos-Vilnius. 2020. №102. Рр. 200-208.
Опубліковано
2022-12-02
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають