Скульптура Олега Денисенка як тривимірна археологія графічних творів

  • Svitlana Streltsova Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Олег Денисенко, графіка, скульптура, образотворче мистецтво, символи, знаки, стилістична мова

Анотація

У статті розглянуто творчість відомого сучасного львівського художника Олега Денисенка, яка досі висвітлювалася лише в окремих дослідженнях, але без комплексного ґрунтовного аналізу мистецької мови автора,  експериментальних, новаторських методів у різних видах образотворчого мистецтва. Звернено увагу на стилістику пластичної мови, яка є і відображенням графічних творів, і виражена у скульптурі. Аналізується, з якою метою у своїй творчості митець звертається до скульптури, що є тривимірним відображенням його графічних творів зі своєю особливою сформованою індивідуальною манерою, образною мовою, наповненою знаковою системою та символічним значенням. Розглядається можливість надання семіотичної обізнаності глядачеві з метою фіксації чітких орієнтирів у трактуванні зашифрованого змісту мистецького твору. Проаналізовано теми, до яких звертається митець, інтерпретуючи архетипні сюжети та традиції класичного культурного надбання. З’ясовуються етапи розвитку та формування образної мови сучасного митця-графіка О. Денисенка, які прослідковуються у різних видах його творчості й відображають особисте світосприйняття. Розглянуто творчий доробок митця, який має свою нішу в українському образотворчому мистецтві та потребує репрезентації на теренах не тільки України, а і в європейському просторі.

Посилання

1. Гулько Г., Кричевський О., Охріменко Г., Скляренко Н., Локайчук С. Скарби та рідкісні монети з теренів Північно-Західної України: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 290 c.
2. Доценко И. Мифология власти. Царские инсигнии в верованиях и культурах древних индоевропейских народов URL: https://textarchive.ru/c-1431552-pall.html
3. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. Автор-составитель: К. Королев. Москва: Изд-во Эксмо; Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2003. 523 с.
4. Величко Е., Полидович Ю. Золотые находки из «Никопольских курганов» в коллекции Б. И. и В. Н. Ханенко. Археологія і давня історія України. 2018. Вип. 2 (27). С. 138-154.
5. Михальчук В. «Крестовый поход» Олега Денисенко: индивидуальный стиль львовского мастера в контексте современного украинского искусства. Scientific light. 2020. Вып. 1(8). С. 3-8.
6. Отрощенко В., Корпусова В. Свастика в знакових системах доби міді-бронзи в Україні. Маґістеріум. 2003. Вип. 11. С. 13-18.
7. Олих И. Магия графики. Выставка львовского художника-чародея Олега Денисенко в Нью-Йорке. URL:https://artchive.ru/en/news/2994~Magija_grafiki_Vystavka_l'vovskogo_khudozhnikacharodeja_Olega_Denisenko_v_N'juJorke
8. Протас М. Українська скульптура XX ст. Київ: Інтертехнологія, 2006. 283 с.
9. Руденко О. Львівська школа графіки як визначне явище в українському мистецтві. Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці. 2016. Вип. 25. С. 23-33.
10. Флоренский П. Собрание сочинений: Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. Москва: Издательство «Мысль», 2000. 446 с.
11. Шепеть Т. Станкова графіка Львова 1990-2000-х років: національна специфіка та європейський мистецький контекст: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Львів, 2019. 20 с.
12. Iconart. Олег Денисенко «ТІНІ...».
URL: http://iconart.com.ua/ua/exhibitions/114
13. The journal of the California Society of printmakers. Ooctober 2000. URL: https://www.caprintmakers.org/wp-content/uploads/2020/03/caprintmaker2000.pdf
Опубліковано
2020-11-19
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ