Цілі та проблематика

Цілі та проблематика

Цілі альманаха:

позиціонування циркознавства як самостійного сегмента мистецтвознавства в полі вітчизняної гуманітаристики;

зміцнення позицій естрадознавства в структурі українського мистецтвознавства;

популяризація досягнень вітчизняного музичного, циркового, театрального, кіномистецтва;

посилення наукового потенціалу за рахунок залучення сил молодих дослідників;

актуалізація міждисциплінарних досліджень

Проблематика збірника

мистецтвознавчі, культурологічні дослідження: цирк у системі сценічних мистецтв, актуальні питання театрального мистецтва і режисури, театральний дизайн, сценографія в контексті художньої культури, хореографія в художньому просторі культури, дизайн, образотворче мистецтво, теорія та історія культури, естрадознавство – теорія, історія, сучасність, музикознавчі штудії.