Індексація

Індексація

Альманах індексується і оцінюється в міжнародних наукометричних базах і відкритих системах:

Index Copernicusgoogle scholarResearch BibleScientific Indexing Services, ResearchGateCrossref Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, OUCI