Індексація

 

Альманах індексується і оцінюється в міжнародних наукометричних базах і відкритих системах:

Erih Plus, Google scholar, DOAJ, Research BibleScientific Indexing ServicesCrossref Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, OUCI, ResearchGate, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Index Copernicus (ICV 2020: 67.15)

Журнал Kazan University Law Review включен в систему Erih Plus | Медиа  портал - Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

 

Find in a library with WorldCat