Редакційний штат

Головний редакторРоманенкова Ю.В. (д.мист., проф., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна), 

e-mail: y.romanenkova@kmaecm.edu.ua 

https://orcid.org/0000-0001-6741-7829

https://publons.com/researcher/1890180/julia-jv-romanenkova/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224580056

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fkDC4y0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Julia-Romanenkova

Заступник головного редактора: Братусь І. В. (канд. філ.н., доц., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна), 

e-mail: kulturolog@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8747-2611

https://publons.com/researcher/3241796/ivan-bratus/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57224192071&zone=

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mRecil0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Bratus

Відповідальний секретар:

Каблова Т.Б. (к.мист., доц., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: etianakablova@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0954-8422 

https://publons.com/researcher/3251004/tetiana-kablova/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=JkLJT58AAAAJ 

Міжнародна редакційна рада

Фекете П. (міністр з питань культури, Міністерство людських ресурсів Угорщини, Будапешт, Угорщина);

Пілс У. (Президент Міжнародного циркового фестивалю Монте-Карло, Монако);

Захаріна Ю.Ю. (д. мист., проф. Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, Мінськ, Білорусь);

Баженова О. Д. (д. мист., проф. Білоруського Державного університету, Мінськ, Білорусь);

Корнієнко В. В. (д. культ., проф., генеральний директор Національного цирку України);

Сом-Сердюкова О.М., к.мист., доц. (Коледж Сола, Ставангер, Норвегія);

Савіцька-Барагін Я. (д. мист. та культ., проф. Технологічного університету Молдови, Кишенев, Молдова);

Шевченко Л. О. (нар. арт. України, нар. арт. СРСР, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна) 

Редакційна колегія

Гняздовскі А. (доктор філософії, Інститут Філософії та Соціології Польської Академії наук, Варшава, Польща), e-mail: agniazdo@ifispan.edu.pl

http://orcid.org/0000-0003-0103-7668

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195317421  

Варакута М.І. (к.мист., доц., Дніпропетровська академія музики ім.М. Глінки, Дніпро, Україна), e-mail: m.i.varakuta@dk.dp.ua 

https://orcid.org/0000-0003-0863-8829

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=h9ISBB0AAAAJ 

Качмар О. В. (д.філос.н., доц., Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна), 

e-mail: ooleksandra75@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-2002-4603

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=VRqR7qYAAAAJ

Свердлик З. М. (к.іст.н.,  доц., Київський Національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: swerdlykzm@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-2104-0920

https://publons.com/researcher/1794533/zoriana-sverdlyk/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=v_24KhoAAAAJ&hl=uk

Аззаріті-Фурамолі Л. (д.філос., Телематичний Університет Пегаса, Неаполь, Італія),  e-mail: luigi.azzaritifurramoli@unlpegaso.it

https://orcid.org/0000-0002-5119-746X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38261331800

Кузьменко Г.В. (к.пед.н., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: glnkuzmenko36@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0613-3934

https://publons.com/researcher/3676644/halyna-kuzmenko/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224589479

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_dURo-cAAAAJ

Клиніна Т.С. (к.іст.н., Національний Авіаційний університет, Київ, Україна) ,  e-mail: tklynina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0334-9852

https://publons.com/researcher/1837463/tetiana-s-klynina/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209856866

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Klynina

https://scholar.google.com.ua/citations?user=i5TG608AAAAJ&hl=uk

Послушна Й. (д. філософії, доц., Університет Марії Кюрі-Складовської, Люблін, Польща); e-mail: joanna.posluszna@poczta.umcs.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0003-2457-7456

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506367096 

Яковлев О.В. (д.культ., проф., ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна), 

e-mail: yakovlev@kmaecm.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-5881-0861

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AMtqAykAAAAJ

Шульгіна В.Д. (д. мист., проф.,  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна) ,  e-mail: vdshulgina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6007-2901

https://scholar.google.com.ua/citations?user=axcRsyMAAAAJ

Самойленко О.І. (д. мист., проф. , Одеська Національна музична академія імені А. В. Нежданової, Одеса, Україна) ,  e-mail: al_sam@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-2071-9587 

https://publons.com/researcher/1928906/alexandra-samoylenko/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=NvZ_xC8AAAAJ

Маркова О.М. (д. мист., проф., Одеська Національна музична академія імені  А. В. Нежданової, Одеса, Україна),  e-mail: dashaelena@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4711-9538

Рощенко О.Г. (д. мист., проф.,  Харківська академія культури і мистецтв, Харків, Україна) ,  e-mail: lena.roshenko@gmail.com

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-6048-6335 

Карась Г.В. (д. мист., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна),  e-mail: karasg@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0003-1440-7461 

https://publons.com/researcher/4341998/hanna-karas/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Jo_2b-AAAAAJ

Овчарук О.В. (д. культ., проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: OvcharukOlga.19@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5540-3286

Зосім О.Л. (д. мист., проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: olgazosim70@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-7546-094X

https://publons.com/researcher/4518131/olga-zosim/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sBBbNHsAAAAJ

Варивончик А.В. (д.мист., доц., Київський Національний університет культури  і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: varivonchik@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0002-4455-1109

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GIiDJrUAAAAJ

Михалевич В.В. (к.культ., доц., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна),  e-mail: v.mykhalevych@kubg.edu.ua 

https://orcid.org/0000-0003-4847-5833 

https://www.researchgate.net/profile/Mykhalevych-Viktor

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QMzw8I0AAAAJ

Урсу Н.О. (д. мист., проф., Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна) ,  e-mail: ursu@kpnu.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-2660-2144

https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/11c14d6e-f5f4-4ee3-92ac-16a063e53287-08b6fb84/relevance/1