Редакційний штат

Головний редактор: Яковлев О.В. (д.культ., доц., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна)

Заступник головного редактора: Романенкова Ю.В. (д.мист., проф., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ,Україна)

Відповідальний секретар: Братусь І.В. (канд. філ.н., доц., Київ, Україна)

 

Міжнародна редакційна рада

Азарскевич О. (д. філос. у галузі мистецтв і театру, Академія гуманітарних наук і економіки, Лодзь, Польща); Баженова О. Д. (д. мист., проф., Білоруський Державний університет, Мінськ, Білорусь); Корнієнко В.В. (д. культ., проф., генеральний директор Національного цирку України; Дубровіна Л.А. (д. іст. н., проф., генеральний директор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київ, Україна), Сом-Сердюкова О.М., к.мист., доц. (Ставангер, Норвегія); Савіцька-Барагін Я. (д. мист. та культ., Технологічний університет Молдови, Кишенев, Молдова); Малиновський Є. (д. філос., проф., Університет Миколи Коперника, керівник Інституту історії сучасного мистецтва та майстерні східного мистецтва; президент Польського Інституту досліджень світового мистецтва у Варшаві, Торунь, Польща)

Редакційна колегія

Захаріна Ю.Ю. (д. мист., проф., Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Мінськ, Білорусь); Шульгіна В.Д., доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна); Скорик А.Я. (д. мист., проф., Музична академія України імені Петра Чайковського, Київ, Україна); Самойленко О.І. (д. мист., проф., Одеська Національна музична академія імені А. В. Нежданової, Одеса, Україна); Маркова О.М. (д. мист., проф., Одеська Національна музична академія імені  А. В. Нежданової, Одеса, Україна); Рощенко О. Г. (д. мист., проф., Харківська академія культури і мистецтв, Харків, Україна); Урсу Н. О. (д. мист., проф., Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна); Карась Г.В. (д. мист., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна); Овчарук О.В. (д. культ., проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна); Зосім О. Л. (д. мист., доц., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна); Каблова Т.Б. (к.мист., доц., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна); Свердлик З.М. (к.іст.н.,  Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна); Качмар О.В. (д.філос.н., доц., Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна); Кузьменко Г. В. (к.пед.н., Національна академія педагогічних наук України, Київ, Україна); Клиніна Т. С. (к.іст.н., доц., Національний авіаційний університет, Київ, Україна)