Редакційний штат

Головний редакторРоманенкова Ю.В. (д.мист., проф., Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0001-6741-7829

https://publons.com/researcher/1890180/julia-jv-romanenkova/

Web of Science ResearcherID: N-5636-2018; FWZ-2228-2022; AAP-1622-2020   

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224580056

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fkDC4y0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Julia-Romanenkova

Заступник головного редактора: Братусь І. В. (канд. філ.н., доц., Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-8747-2611

https://publons.com/researcher/3241796/ivan-bratus/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57224192071&zone=

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mRecil0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Bratus

Відповідальний секретар:

Каблова Т.Б. (к.мист., доц., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-0954-8422 

https://publons.com/researcher/3251004/tetiana-kablova/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=JkLJT58AAAAJ 

Міжнародна редакційна рада

Фекете П. (міністр з питань культури, Міністерство людських ресурсів Угорщини, Будапешт, Угорщина);

Пілс У. (Президент Міжнародного циркового фестивалю Монте-Карло, Монако);

Джарола А. (Президент освітнього центру циркового мистецтва, Верона, Італія);

Корнієнко В. В. (д. культ., проф., генеральний директор Національного цирку України);

Сом-Сердюкова О.М., к.мист., доц. (Коледж Сола, Ставангер, Норвегія);

Савіцька-Барагін Я. (д. мист. та культ., проф. Технологічного університету Молдови, Кишенев, Молдова);

Шевченко Л. О. (нар. арт. України, нар. арт. СРСР, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна) 

Редакційна колегія

Вайс Дж. (д-р мист. хаб., доц., Академія Музики, Любляна/Університет Марибора, Словенія)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56259227800

Scopus ID: 56259227800

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3547688

Яковлев О.В. (д.культ., проф., ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна), 

https://orcid.org/0000-0002-5881-0861

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AMtqAykAAAAJ

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1709064 

Варакута М.І. (к.мист., доц., Дніпропетровська академія музики ім.М. Глінки, Дніпро, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-0863-8829

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=h9ISBB0AAAAJ 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/12847725

Качмар О. В. (д.філос.н., доц., Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-2002-4603

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=VRqR7qYAAAAJ

https://www.webofscience.com/wos/author/record/41785380

Родов І. (Д-р мист. хаб., , Проф., Бар-Іланський Університет, Ізраїль)

https://orcid.org/0000-0002-1878-462X  

Web of Science Researcher ID ABA-4537-2020 

Свердлик З. М. (к.іст.н.,  доц., Київський Національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-2104-0920

https://scholar.google.com.ua/citations?user=v_24KhoAAAAJ&hl=uk

https://www.webofscience.com/wos/author/record/35400666

Кузьменко Г.В. (к.пед.н., доц., Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-0613-3934

https://publons.com/researcher/3676644/halyna-kuzmenko/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224589479

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_dURo-cAAAAJ

Клиніна Т.С. (к.іст.н., Національний Авіаційний університет, Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-0334-9852

https://publons.com/researcher/1837463/tetiana-s-klynina/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209856866

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Klynina

https://scholar.google.com.ua/citations?user=i5TG608AAAAJ&hl=uk

Урсу Н.О. (д. мист., проф., Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна) 

https://orcid.org/0000-0002-2660-2144

https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/11c14d6e-f5f4-4ee3-92ac-16a063e53287-08b6fb84/relevance/1

Міжнародна консультативна рада

Послушна Й. (д. філософії, доц., Університет Марії Кюрі-Складовської, Люблін, Польща)

https://orcid.org/0000-0003-2457-7456

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506367096 

Шульгіна В.Д. (д. мист., проф.,  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0001-6007-2901

https://scholar.google.com.ua/citations?user=axcRsyMAAAAJ

https://www.webofscience.com/wos/author/record/46843427 

Маркова О.М. (д. мист., проф., Одеська Національна музична академія імені  А. В. Нежданової, Одеса, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-4711-9538

https://www.webofscience.com/wos/author/record/10797777 

Самойленко О.І. (д. мист., проф. , Одеська Національна музична академія імені А. В. Нежданової, Одеса, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-2071-9587 

https://publons.com/researcher/1928906/alexandra-samoylenko/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=NvZ_xC8AAAAJ

Рощенко О.Г. (д. мист., проф.,  Харківська академія культури і мистецтв, Харків, Україна) 

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-6048-6335 

Карась Г.В. (д. мист., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-1440-7461 

https://publons.com/researcher/4341998/hanna-karas/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Jo_2b-AAAAAJ

Зосім О.Л. (д. мист., проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0001-7546-094X

https://publons.com/researcher/4518131/olga-zosim/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sBBbNHsAAAAJ