Редакційний штат

Головний редакторРоманенкова Ю.В. (д.мист., проф. Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна) ,  e-mail: y.romanenkova@kmaecm.edu.ua 

https://orcid.org/0000-0001-6741-7829

https://publons.com/researcher/1890180/julia-jv-romanenkova/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224580056

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fkDC4y0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Julia-Romanenkova

Відповідальний секретар: Братусь І.В. (канд. філ.н., доц., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка,  Київ, Україна), 

e-mail: kulturolog@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8747-2611

https://publons.com/researcher/3241796/ivan-bratus/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57224192071&zone=

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mRecil0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Bratus

Міжнародна редакційна рада

Фекете П. (міністр з питань культури, Міністерство людських ресурсів Угорщини, Будапешт, Угорщина);

Пілс У. (Президент Міжнародного циркового фестивалю Монте-Карло, Монако);

Захаріна Ю.Ю. (д. мист., проф. Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, Мінськ, Білорусь);

Баженова О. Д. (д. мист., проф. Білоруського Державного університету, Мінськ, Білорусь);

Корнієнко В. В. (д. культ., проф., генеральний директор Національного цирку України;

Сом-Сердюкова О.М., к.мист., доц. (Коледж Сола, Ставангер, Норвегія);

Савіцька-Барагін Я. (д. мист. та культ., проф. Технологічного університету Молдови, Кишенев, Молдова);

Шевченко Л. О. (нар. арт. України, нар. арт. СРСР, проф. Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна) 

Редакційна колегія

Яковлев О.В. (д.культ., проф., ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна), 

e-mail: yakovlev@kmaecm.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-5881-0861

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AMtqAykAAAAJ

Аззаріті-Фурамолі Л. (д.філос., проф. Телематичного Університету Пегаса, Неаполь, Італія) ,  e-mail: luigi.azzaritifurramoli@unlpegaso.it

https://orcid.org/0000-0002-5119-746X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38261331800

Гняздовскі А. (доктор філософії, доц. Інституту Філософії та Соціології Польської Академії наук, Варшава, Польща), e-mail: agniazdo@ifispan.edu.pl

http://orcid.org/0000-0003-0103-7668

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195317421  

Урсу Н. О. (д. мист., проф. Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна) ,  e-mail: ursu@kpnu.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-2660-2144;

Кузьменко Г. В. (к.пед.н., снс Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна),  e-mail: glnkuzmenko36@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0613-3934

https://publons.com/researcher/3676644/halyna-kuzmenko/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224589479

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_dURo-cAAAAJ

Варакута М.І. (к.мист., доц., проф. Дніпропетровської академія музики ім.М. Глінки, м. Днпро, Україна), e-mail: m.i.varakuta@dk.dp.ua 

https://orcid.org/0000-0003-0863-8829

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=h9ISBB0AAAAJ 

Качмар О.В. (д.філос.н., доц. Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна) ,  e-mail: ooleksandra75@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-2002-4603

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=VRqR7qYAAAAJ

Каблова Т.Б. (к.мист., доц. Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: etianakablova@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0954-8422 

https://publons.com/researcher/3251004/tetiana-kablova/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=JkLJT58AAAAJ 

Шульгіна В.Д. (д. мист., проф. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна) ,  e-mail: vdshulgina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6007-2901

https://scholar.google.com.ua/citations?user=axcRsyMAAAAJ

Самойленко О.І. (д. мист., проф. Одеської Національної музичної академії імені А. В. Нежданової, Одеса, Україна) ,  e-mail: al_sam@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-2071-9587 

https://publons.com/researcher/1928906/alexandra-samoylenko/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=NvZ_xC8AAAAJ

Маркова О.М. (д. мист., проф. Одеської Національної музичної академії імені  А. В. Нежданової, Одеса, Україна) ,  e-mail: dashaelena@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4711-9538

Рощенко О. Г. (д. мист., проф. Харківської академії культури і мистецтв, Харків, Україна) ,  e-mail: lena.roshenko@gmail.com

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-6048-6335 

Карась Г.В. (д. мист., проф. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна),  e-mail: karasg@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0003-1440-7461 

https://publons.com/researcher/4341998/hanna-karas/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Jo_2b-AAAAAJ

Овчарук О.В. (д. культ., проф. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: OvcharukOlga.19@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5540-3286

 Зосім О. Л. (д. мист., проф. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: olgazosim70@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-7546-094X

https://publons.com/researcher/4518131/olga-zosim/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sBBbNHsAAAAJ

Свердлик З.М. (к.іст.н.,  доц. Київського національного університету культури і мистецтв, Київ, Україна) ,  e-mail: swerdlykzm@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-2104-0920

https://publons.com/researcher/1794533/zoriana-sverdlyk/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=v_24KhoAAAAJ&hl=uk

Клиніна Т. С. (к.іст.н., доц. Національного авіаційного університету, Київ, Україна) ,  e-mail: tklynina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0334-9852

https://publons.com/researcher/1837463/tetiana-s-klynina/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209856866

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Klynina

https://scholar.google.com.ua/citations?user=i5TG608AAAAJ&hl=uk

Варивончик А.В. (д.мист., доц. Київського Національного університету культури  і мистецтв, Київ, Україна),  e-mail: varivonchik@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0002-4455-1109

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GIiDJrUAAAAJ

Михалевич В.В. (к.культ., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна),  e-mail: v.mykhalevych@kubg.edu.ua 

https://orcid.org/0000-0003-4847-5833 

https://www.researchgate.net/profile/Mykhalevych-Viktor

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QMzw8I0AAAAJ