До проблеми викладання дисциплін спеціалізації «Акробатика» у ЗВО мистецького спрямування (на прикладі КМАЕЦМ)

  • Dmytro Orel Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: циркове мистецтво, цирковий жанр, циркова акробатика, фестиваль, спорт

Анотація

У статті проаналізовано специфіку викладання у вищому навчальному закладі мистецького спрямування дисциплін спеціалізації «акробатика» як циркового жанру. Метa дослiдження полягає в системному аналізі методів підготовки майбутнього професійного артиста циркових жанрів – акробата, викладача. Викладено стислий аналіз основних віх історії вітчизняної акробатичної школи через призму його видатних персоналій. Розглядається творчість представників 50-х-90-х рр. ХХ ст., їх значний внесок у вітчизняну школу циркової акробатики, акцентуються унікальні трюкові вправи. Представлено аналіз роботи попередників із дотичною проблематикою у різних жанрах циркового мистецтва, їх специфіка форм, технік, жанрів, сценічних та технічних особливостей реквізиту. Проаналізовано особливості термінологічного апарату, окремі важливі вправи, благоустрій, специфічна уніформа, дисциплінарні особливості, специфіку технічного оснащення циркового реквізиту. Зроблено акцент на тому, що сучасна циркова професійна освіта збaгaчується результатами взаємодії з новими технологіями спорту, пластики, танцю, з новітніми технологіями. Чітке виконання вправ і рухів, знання професійної термінології, понятійного апарату, вміння логічно будувати та системно викладати навчальні дисципліни  спеціалізації «Акробатика» надають можливість сучасній молоді бути конкурентоздатною на всесвітньому цирковому ринку праці та гідно презентувати себе на фестивалях та конкурсах.

Посилання

1. Кашеваров В., Орел Д. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах: техніка безпеки, манеж, реквізит. Київ: КМАЕЦМ, 2018. 75 с.
2. Кисленко А. Акробатика. Методические рекомендации по обучению акробатическим упражнениям для учителей физической культуры. Климовск: Методический кабинет отдела образования администрации Климовского района, 2006. 17 с.
3. Коркин В. Акробатика. Москва: Физкультура и спорт, 2012. 127 с.
4. Малихіна, М. Професійна циркова освіта в Україні. Культура і сучасність. 2012. Вип. 1. С. 174-179.
5. Пожарська, О. Зміст та функції циркового видовища. Молодий вчений, 2017, вип. 9(49), с.181-186.
6. Романенкова Ю. Современное цирковое искусство как поле для борьбы со стереотипами. Арт-платформа, 2020. Вып. 1. С.69-93.
7. Романенкова Ю. Сучасна українська циркова школа як інструмент презентування країни у світовому культурному просторі. Молодий вчений. 2020. 3(79), с. 69-73.
8. Романенкова Ю., Игнатов А., Гандзюк В. Эксперименты молодых артистов в жанре парного ручного эквилибра в контексте развития украинского проекта «Raw цирк». Science, research, development. London, 2018. C. 29-34.
9. Рыбаков М. Киевский цирк: люди, события, судьбы. Киев: Атика, 2006300 c.
10. Шариков Д. Бaлетна тa цирковa неокласика: інтеграційні процеси, синтез та трансформація. Арт-платформа, 2020. Вып. 1. С.109-125.
11. Шумакова С. Генезис и эволюция харьковской школы циркового искусства: автореф. дис. канд.иск. Харьков, 2015. 12 с.
12. Шумакова С. Генезис Харківської школи циркового мистецтва в контексті становлення цирку Харкова. Мистецтвознавчі записки. 2013. Вип. 24. С. 203-210.
13. Kashuba Yu. Specific features of circus acrobatics: power acrobatics, analysis of the scenic method in the Kiev Municipal Academy of Variety and Circus Art. Innovative solutions in modern science, 2018, 6 (25), 100-105.
14. Stetsenko A., Dobrovolskaya S. Specific features of the scenic method in the genre "Circus Gymnastics": formal technical characteristics, as well as analysis of tricks on “Shvung Trape” (trapezium). Innovative solutions in modern science, 2018, 6 (25), p. 95-99.
Опубліковано
2020-11-18
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ