ЦИРКОВА РЕЖИСУРА ТА ШОУ-БІЗНЕС У ПОЛІ РОЗВАЖАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. РОЛЬ PR У ПРОСУВАННІ ЦИРКОВОГО ШОУ

Ключові слова: PR, циркова режисура, продюсування, правове регулювання, закон, шоу-бізнес

Анотація

Зміни, що відбулися в Україні в останні два десятиліття XXI ст., не лише викликали кардинальне оновлення суспільно-економічної ситуації у державі, але і спричинили появу нових галузей виробничої діяльності. Одна з них представлена у вітчизняному атрактивному просторі та термінологізована за допомогою запозиченого англійського терміну «продюсер», що був занесений в Україну потоком культурного імпорту в пострадянські часи. За роки незалежності професія продюсера, феномен продюсерства як нове, раніше не властиве для України, явище неодноразово ставали предметом суперечок, досліджень, дискусій.

«Національні особливості» та проблеми циркової продюсерської системи в Україні визначаються відсутністю ринку самого циркового продукту, домінуванням спонсорської форми підтримки шоу-бізнесу, прямою залежністю від інвестицій, головним чином, закордонних, у створення циркових шоу, відтоком кваліфікованих кадрів за кордон, гастролей закордонних артистів в Україні, недостатнім законодавчим забезпеченням трудового процесу та отримання пільгового стажу у зв’язку з високо ризикованою діяльністю артистів окремих циркових жанрів, відсутністю системи фахової підготовки саме циркових продюсерів. Український цирковий режисер, з огляду на ситуацію в Україні, повинен бути «більш ідеологічним», ніж його колеги на Заході, оскільки західна тенденція впровадження т. зв «мультикольорової толерантності» як сучасної культури викликає негативну реакцію співвітчизників, та загалом не впливає на моральний розвиток населення.

У комплексне завдання, що вирішуються PR-службою, входить: забезпечення і проведення певної планомірної і послідовної програми як частини управління проектом; формування взаємовідносин між організацією та громадськістю; контроль інформованості, думок, настроїв і поведінки як всередині організації, так і поза нею; можливість давати рекомендації щодо вибору нової політики, взаємовигідній для організації та громадськості; постійне формування нових зв’язків з громадськістю.

Посилання

1. Алексеева Л. Изнанка шоу-бизнеса. Москва: «Акт Москва, 2008. 220 с.
2. Андреев С. Основы концепции маркетинга некоммерческих субъектов. Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №5. Сс. 27-30.
3. Артемьева Т. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования. Москва, Санкт-Петербург: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. 286 с.
4. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план. Київ: Знання, 2001. 434 с.
5. Гаґоорт Ґ. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль. Львів: Літопис, 2008. 358 с.
6. Гласман А. Формирование маркетинг-менеджмента в системе шоу-бизнеса. Дис. ...канд. эконом. наук. Санкт-Петербург, 2003. 197 с.
7. Гриценко О. Пророки, пірати, політики і публіка: Культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні. Київ: К.І.С, 2003. 168 с.
8. Жданова Є. Управління і економіка в шоу-бізнесі. Москва: Фінанси і статистика, 2003. 176 с.
9. Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. Москва: «Классика-XXI», 2010. 240 с.
10. Зубавіна І., Кохан О. Продюсерська система в Україні: здобутки і перспективи. Арт-менеджмент, 2008. №1-2. С. 6.
11. Мельвиль Е. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого предпринимательства. Москва: «Дело», 2010. 189 с.
12. Мусієнко-Фортунська О. Відродження продюсерської системи в Україні. Художня освіта. 2008. №4. Сс. 104-108.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ