Особливості музичного метроритму в естрадному вокальному виконавстві

  • Tetyana Samaya Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: естрадознавство, вокальне мистецтво естради, теорія ритму, музичний метроритм, джазова ритміка, сучасне виконавство, термінологія, драйв, скет, крунінг

Анотація

У статті порушується питання специфіки музичного метроритму в професійній підготовці естрадного вокаліста. Пропонується дискурсивний аналіз поняття «метроритм»; визначаються проблемні зони вивчення теорії ритму в сучасному вокальному виконавстві та науковому естрадознавчому полі.

Однією з головних проблем вокальної естради залишається поверхневий підхід до вивчення основ музичного метроритму. Актуальність питання полягає в забезпеченні представників науково-педагогічної галузі конструктивними знаннями з означеної проблематики. Розглядається не тривіальне бачення ритміки з позиції факультативного матеріалу або основ ділення тривалості нот (їх чіткого відтворення), а пропозиція підготувати у естрадного вокаліста професійне мислення до вивчення художньо-естетичних принципів ритму.

В освітніх програмах вокально-естрадного напряму відзначається дефіцит науково-дослідних матеріалів вивчення ритмічної культури, на якій базуються джаз, рок і поп-музика. У статті уточнюються особливості термінології сучасного вокаліста (офф-біт, патерн, стомпінг, риф, скет, крунінг); аналізується поняття «драйв», його специфічна особливість як чинника емоційного стану виконавця.

Встановлено, що змістовне наповнення музичного ритму є основним інструментом динамічного мислення вокаліста/музиканта, іншими словами, першоджерелом формування інтонаційно-динамічного способу вираження мелодичної і гармонічної структури сучасної виконавської техніки.

Визначено, що в професійній освіті естрадного вокаліста приділяється недостатньо уваги принципам ритмічної мови джазу як особливого виду музичної естетики та імпровізаційної складової музикування. Наводяться практичні приклади кореляції вокальної партії на основі метроритмічної інтерпретації.

У статті зосереджується увага на важливості поглибленого вивчення вокальної ритміки, оволодінні метроритмічними принципами та ритмоінтонаційними прийомами виконавської техніки, що належним чином збагачує та ефективно доповнює художньо-естетичний бік вокального мистецтва естради.

Посилання

Августин Аврелий. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. Москва: АСТ, 2003. 440 с.
2. Аркадьев М. Фундаментальные проблемы музыкального ритма и «незвучащее». Время, метр, нотный текст, артикуляция. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. 408 с.
3. Бойко О. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. Київ, 2017. 215 с.
4. Иоффе Б. О вреде нотного письма. URL: http://www.docme.ru /doc/1695901/ ioffe-b.-o-vrede-notnogo-pis._ma
5. Коробка В. Вокал в популярной музыке. Москва: Типография п/о «ВААП-ИНФОРМ», 1989. 46 с.
6. Макиевский С. О ритмике и метроритме. URL:http://www.drumspeech.com/topic.php?forum=teachers2&theme_id=29128
7. Макиевский С. Ритмика для всех. Санкт-Петербург: Композитор, 2011. 104 с.
8. Сарджент У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. Москва: Музыка, 1987. 296 с.
9. Харлап М. Тактовая система музыкальной ритмики. Проблемы музыкального ритма. Москва: Музыка, 1978. С. 48-104.
10. Andrea Bocelli. Somos Novios. Live From Castagneto Carducci, Italy. 2001. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Qq0I0x__U-g
11. Cunniffe, Thomas. The swingle singers: making the music dance. URL: https://jazzhistoryonline.com/swingle-singers
12. Perry Como. It’s Impossible. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BKQ9--_ZgB4&list=RDBKQ9--_ZgB4&start_ radio=1&t=5
13. Somos Novios (It's Impossible). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ Somos_Novios_(It%27s_Impossible)
Опубліковано
2020-11-19
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ