Історико-героїчний епос українців на сучасній естраді в інтерпретації Тараса Житинського

  • Hanna Karas ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: історико-героїчний епос, українська естрада, пісня, виконавські стилі, музична культура, фольк-орієнтація, співак Тарас Житинський

Анотація

Представлення історико-героїчного епосу українців на сучасній естраді є поодиноким явищем, тому метою нашого дослідження є висвітлення цієї проблематики у творчості рок-музиканта, автора-виконавця Тараса Житинського. На основі звукозаписів співака, особистого спілкування з ним, музичної критики та публіцистики, які є джерельною базою дослідження, зроблена спроба узагальнення творчого доробку митця в цьому напрямку.

Методологія дослідження передбачала використання міждисциплінарного, конкретно-історичного, культурологічного та акмеологічного підходів, які допомагають розглянути представлення українського історико-героїчного епосу на сучасній естраді у творчості одного виконавця в динаміці та різновидах. Міждисциплінарний підхід зумовив звернення до історії України, музичної фольклористики, естрадознавства; конкретно-історичний підхід застосовано для дослідження історії створення пісень та історичних подій, відображених у них; культурологічний підхід допомагає з’ясувати місце і значення історико-героїчного епосу українців для розвитку сучасної естради, патріотичного та естетичного виховання слухачів; акмеологічний підхід спрямовує дослідження мистецької діяльності Т. Житинського в динаміці, виокремлення значення його самовдосконалення та самореалізації для творчого розвитку.

У дослідженні подано історію створення і зміст творів історико-героїчного плану, які виконує Т. Житинський, здійснена їх класифікація, а також виокремлено різностильові виконавські манери, притаманні співакові (автентичний чоловічий гуртовий спів у народному стилі; академічна манера; стилі «кантрі», «фольк-рок», «рок-н-рол», «шансон», ліричний бардівський спів). Творчий процес виконавця триває вже                    3 десятки років. Еволюція митця зумовлена самовдосконаленням, постійним пошуком нових (забутих) пісень, їх презентуванням широкій публіці. Багатогранність таланту Т. Житинського представлена використанням різних виконавських манер, володінням інструментом, композиторським хистом, дослідницьким пошуком, менеджерськими якостями.

Посилання

1. Бас О. Для мене стилі вже давно не важливі, для мене головний зміст. URL:https://kurs.if.ua/articles/taras_zhytynskyy_shche_ne_chas_dlya_ostannogo_tatu_21847.html/
2. Євтушенко О. Україна IN ROCK: статті та есеї. Київ: Грані-Т, 2011. 240 с.
3. Житинський Т. Історія України в піснях ХVІІ-ХХ століть. CD. Тернопіль: «ГроЛіс», 2016. (Серія «Золота колекція 1 МР3»).
4. Зьола Л. Украдені пісні повертає Україні бард Тарас Житинський. URL: https://galychyna.if.ua/analytic/ukradeni-pisni-povertaye-ukrayini-bard-taras-zhitinskiy/
5. Іваницький А. Український музичний фольклор: підручник для ВНЗ. Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. 320 с.
6. Карась Г. Історія України в піснях ХVІІ-ХХ століть: передмова до альбому: Житинський Т. Історія України в піснях ХVІІ-ХХ століть. CD. Тернопіль: «ГроЛіс», 2016. (Серія «Золота колекція 1 МР3»).
7. Павлов О. Лондонський козак Тарас Житинський. URL: https://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a-5713178
8. Підгайна В. Тарас Житинський: «Піснями ми повертаємо українську історію». URL: http://sumno.com/article/taras-zhytynskyj-pisnyamy-my-povertajemo-ukrajin-1/
9. Рябуха Т. Витоки та інтонаційні складові української пісенної естради: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства. Харків, 2017. 203 с.
10. Тормахова В. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства. Київ, 2007. 21 с.
11. Фурдичко А. Український мелос на зламі тисячоліття: динаміка фольклорної традиції: монографія. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. 316 с.
Опубліковано
2020-11-19
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ