Ілюстрування творів Івана Котляревського сучасними українськими художниками-графіками

  • Veronika Zaitseva Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: культура, книга, мистецтво, ілюстрація, художники, книжкова графіка, українська незалежність

Анотація

Особливе місце в українській графіці завжди посідала книжкова графіка. Сучасний процес національного відродження актуалізує дослідження мистецької спадщини українських графіків, які оформлювали твори класиків української літератури. Зокрема актуальним у наш час є дослідження ілюстрування творів Івана Котляревського та характеристика специфіки стилістичних прийомів, засобів художньої виразності видатних українських майстрів книжкової графіки у сучасному художньому трактуванні його літературних образів. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, єдності історичного і логічного) та мистецтвознавчих методів (компаративний, типологічний, описовий). Досліджуючи ілюстрації до творів українських літературних класиків, зокрема І. Котляревського, можна зазначити, що в цих роботах засобами художньої виразності відображені водночас історія вітчизняної графіки та історія культурно-історичного поступу України. Малодослідженим матеріалом є приклади художнього оформлення творів І. Котляревського за весь період Незалежності України. Тому надзвичайно плідним об’єктом дослідження є роботи майстрів книжкової графіки в сучасній художній трактовці літературних образів Івана Котляревського. Аналіз досвіду нового осмислення творів Котляревського в незалежній Україні здійснено на основі вивчення робіт сучасних українських художників-ілюстраторів Івана Будза, Сергія Донця, Олени Зеркалій, Людмили Кириленко, Андрія Печенізького, Оксани Тернавської, Віктора Яременка. Літературна спадщина Івана Котляревського й досі хвилює творчу уяву художників, чиї роботи переконливо свідчать про невпинні пошуки відповідних образотворчих втілень, що вводять у сучасний вимір літературне слово поета.

Посилання

Авраменко О. Після соцреалізму. Нова Ґенерація. 1992. С. 32-34.
Белічко Н. Книжкова графіка 50-70-х років ХХ століття. Рукописна та книжкова спадщина України. 2003. Вип. 8.
С. 126-141.
Владич Л. Мовою графіки. Київ: Мистецтво, 1967. 248 с.
Історія українського мистецтва: у 5 т. НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. Т. 5 : Мистецтво XX століття. 1048 с.
Кривда Н. До історії ілюстрування «Енеїди» Івана Котляревського. Вісник КНУТШ. 2013. № 112. С. 8-12.
Криволапов М. Анатолій Базилевич. Київ: Мистецтво, 1976. 96 с.
Криволапов М. Про мистецтво та художню критику ХХ століття. Київ: ІПСМ, 2006. 227 с.
Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. Київ: Грані-Т, 2003. 128 с.
Лагутенко О. Українська графіка ХХ століття: монографія. Київ: Грані-Т, 2011. 184 с.: іл.
Ламонова О. Шляхи української графіки ІІ-ї половини ХХ століття. «Мистецька мапа України. Київ». Проект Музею сучасного мистецтва України. Каталог. Київ, 2015. С. 246-247.
Популярная художественная энциклопедия. Под ред. В. М. Полевого. Москва: Советская энциклопедия, 1986. 476 с.
Шпаков А. Художник і книга. Киїі: Мистецтво, 1973. 256 с.
Опубліковано
2020-11-18
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ