Фестиваль циркового мистецтва «Золотий каштан» як інструмент міжкультурного діалогу

  • Iryna Stulova Навчально-виховний комплекс №176 імені Мігеля де Сервантеса
Ключові слова: циркове мистецтво, міжкультурний діалог, фестиваль, спорт, цирковий жанр, «Золотий каштан»

Анотація

Зростання кількості та соціальної значущості дитячих та молодіжних циркових фестивалів-конкурсів у сучасній Україні відкриває широке поле для ретельного аналізу та дослідження цього культурного феномену. У статті розглядається Київський міжнародний молодіжний фестиваль циркового мистецтва «Золотий Каштан» у контексті сучасного українського культурного простору. Аналізуються історичні аспекти створення та розвитку фестивалю, принципи його організації, мета та завдання фестивалю, вікові категорії учасників фестивалю та критерії оцінювання їх виступів, завдання оргкомітету фестивалю, суддівський склад міжнародного журі, головні нагороди, роботи окремих переможців фестивалю. Акцентується значення міжнародного молодіжного фестивалю циркового мистецтва «Золотий Каштан» як унікального заходу в культурно-виховному просторі України, що поєднує у собі мистецькі, освітні, навчальні та оздоровчі заходи. Захопленість дітей та юнаків цирковим мистецтвом та участь у фестивалі «Золотий Каштан» має велике значення у фізичному та естетичному вихованні підростаючого покоління та розвитку особистості. Міжнародний фестиваль «Золотий Каштан» сприяє розширенню творчих зв’язкiв між дитячими та молодіжними гуртками циркового мистецтва, поглибленню взаєморозуміння між молодим поколінням різних країн і народів, а також інтеграції України до світового культурного простору. Підкреслюється, що фестиваль «Золотий Каштан» є унікальним зразком різнорівневого спілкування, яке відкриває можливості для ефективної міжкультурної взаємодії, у результаті якої досягається розуміння і будуються довірливі стосунки між представниками різних культур. Виходячи з такого досвіду, доводиться, що міжнародний фестиваль «Золотий Каштан» як культурний феномен є ефективним інструментом міжкультурного діалогу, який покращує міжнародний імідж України.

Посилання

1. Аксьонова В. Міжкультурна комунікація в умовах сучасного діалогу культур. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики. 2011. Вип. 50. С. 135-145.
2. Бучковська О. Міжкультурний діалог у контексті міжкультурної комунікації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Вип. 19(2). С. 197-200.
3. Київський міжнародний молодіжний фестиваль циркового мистецтва «Золотий Каштан». URL: http://fest.circus.kiev.ua/
4. Козак А. Міжкультурна комунікація в контексті діалогу культур. Науковi записки. Серія: філологічні науки. 2013. Вип. 118. С. 106-109.
5. Пожарська О. Фестивалі циркового мистецтва як форма культурної взаємодії. Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ. 2018. Вип. 19. С. 79-86
6. Садохин А. Основы межкультурной коммуникации – Москва: Альфа-М, ИНФРА-М, 2005. 342 с.
7. Толерантность в межкультурном диалоге. Отв. ред.: Н. Лебедева, А. Татарко. Москва: ИЭА РАН, 2005. 372 с.
8. Шаповалова Ю. Сучасне циркове мистецтво України в контексті міжнародного культурно-мистецького співробітництва. Культурологічна Думка. 2018. №14. С. 94-101.
9. Шумакова С. Циркове мистецтво в аспекті міжкультурної толерантності діалогізма: цирковий фестиваль. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. Вип.19. С. 118-121.
10. Шульга М. Формула злагоди – діалог культур. Віче. 1997. №1. С. 33.
Опубліковано
2020-11-18
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ