Напрямки драматургії у цирковому мистецтві 1990-х-2000-х рр. Проблеми видової релевантності

  • Tamara Grinie Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: «Nouveau Cirque» або «новий цирк», театралізація цирку, нова щирість, пост-іронія, візуальний театр, гібридизація форм, директор-трекер, «Цирк дю Солей»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню генезису «Nouveau Cirque» або «нового цирку» як художнього явища. При цьому основна увага приділяється періоду з початку              1990-х рр. до наших днів, важливою характеристикою якого стала актуалізація питань релевантності циркового мистецтва з урахуванням його взаємозв’язків із театром, що помітно зміцніли в цей час. На основі аналізу сучасного контенту, а також тверджень вітчизняних і зарубіжних дослідників, ставиться проблема теоретичної відповідності театралізованих циркових шоу-програм класичним видовим канонам. Ключовим аспектом статті стало проведення чіткої демаркаційної лінії між театрально-цирковими виставами і театральним мистецтвом, феномен «Nouveau Cirque» був визначений автором як повноцінний етап у розвитку цирку.

Посилання

1. Йосипенко О. Стаття Парадокси концепту ідентичності: минуле та сучасність. Філософська думка. 2019. №5. С. 95.
2. Левицкий Д. Оциркованный театр: репортаж с репетиции спектакля-триллера «Афродизиак».
URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/12/12/221408/
3. Макаров С. Театрализация цирка. Москва: Либроком, 2010. 287 с.
4. Немчинский М. На манеже цирка – артист. Москва:
Советская Россия, 1974. 72 с.
5. Ольшанская А. Коммуникативный процесс в условиях глобализации: социально-философский анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва, 2005. 146 с.
6. Сергеев А. Циркизация театра. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства, 2008. 156 с.
7. Титар О. Українські національно-культурні ідентичності Слобожанщини у контексті глобалізації: філософсько-антропологічний вимір: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Харків, 2016. 35 с.
8. Шевчук С. Національно-культурна ідентичність у глобалізованому світі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурлогія». 2016. Вип.18. Cc. 58-60.
9. Guy J.-M. Le cirque contemporain. Paris: les arts du cirque, 2020. 1 p.
10. Nouveau Cirque.
URL: https://ru.qwe.wiki/wiki/Nouveau_Cirque
11. Новая искренность.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новая_искренность
12. Martinez A. La dramaturgie du cirque contemporain Français : quelques pistes théâtrales. Cirque et théâtralité : nouvelles pistes//L'Annuaire théâtral. 2002. No. 32. Pp.14-15.
Опубліковано
2020-11-18
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ