Антологія польоту у творчості Олега Денисенка

  • Юлія Вікторівна РОМАНЕНКОВА Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Світлана Вікторівна СТРЕЛЬЦОВА Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: графіка, гесографія, левкас, екслібрис, бронза, політ, Середньовіччя, Ренесанс, образ, символ

Анотація

Статтю присвячено творчості львівського художника Олега Денисенка. Акцентовано універсальність майстра, що звертається до багатьох видів, жанрів мистецтва, що експериментують із різними техніками, матеріалами. Друкована графіка (техніки високого, глибокого друку) позиціонована як основне поле експериментів художника. Зроблено акцент на винайденій автором техніці «гесографія», що знаходиться на стику графіки та живопису. Наголошено на зверненні художника до спадщини різних культур, вивченні ним традицій чсленних історичних епох. Розглянуто основні символи, знаки, сюжети, що їх експлуатує автор у всіх творах. Подано етруське, скіфське, трипільське, східнослов'янське, мистецтво, Середньовіччя, Ренесанс як взірці, на які орієнтується львівський художник. Проаналізовано домінуючі мотиви, характерні для всіх видів мистецтва О. Денисенка, основним із яких став мотив польоту. Акцентується значення музики для творчості художника, якого музичний матеріал супроводжує впродовж усього життя, впливаючи на характер творів. Систематизовано звернення до символіки крил, сюжетної лінії польоту, що зустрічаються у книжковій ілюстрації, друкованій графіці, гесографії, левкасі, екслібрисі, декоративно-вжитковому мистецтві, скульптурі. Розглянуто приклади творів на мотив польоту у техніках друкованої графіки (ліногравюра, офорт), гесографії, левкасу, бронзової скульптури у період з початку 2000-х рр. Використано інструментарій хронологічного, біографічного, компаративного, комплексного методів. Наголошується, що на сьогоднішній день у вітчизняній гуманітаристиці не приділено належної уваги творчості художника, якого можна назвати надбанням українського сучасного мистецтва, що дозволяє вважати його творчий багаж одним із найперспективніших завдань для досліджень.

Посилання

Графіка. URL: https://www.antiqvitas-nova.art/uk/grafika/

Каменецька Ю. Мистецтво портрета в сучасному українському екслібрисі. Вісник ЛАМ. Вип. 2019. 42. Сс. 88-93.

Кречетова Д. Картини, що читають руками. У США презентували новий вид мистецтва, винайдений українцями.

URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2022/06/7/248992/

Львівський графік Олег Денисенко: «Мистецтво в Україні, як і військо, живе завдяки волонтерам».

URL: https://zn.ua/ukr/ART/lvivskiy-grafik-oleg-denisenko-mistectvo-v-ukrayini-yak-i-viysko-zhive-zavdyaki-volonteram-_.html

Нестеренко П. Історія українського екслібриса. Київ: Темпора, 2010. 328 с.

Олег Денисенко. URL: https://art.lviv-online.com/oleh-denysenko/

Романенкова Ю. Екслібристика в полі сучасного вітчизняного гуманітарного знання. Матер. Міжнар. науково-практ конф. Київ: НАККІМ, 2022. Сс. 4-6.

Романенкова Ю. Сучасний український екслібрис у вітчизняній гуманітаристиці: до питання стану дослідженості феномену. Арт-платформа. 2022. Вип. 6(2). Сс. 130-149.

Романенкова Ю., Арая Беріос Н. Мотив часу у творчості українського митця Костянтина Калиновича. 2021. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 2(45). Сс. 32-37

Романенкова Ю., Братусь І. Тандем «митець-глядач» в умовах викликів сьогодення. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології. Київ: НАКККіМ, 2020. Сс. 52-54.

Сім'я львівських митців Денисенків представила у Нью-Йорку новий вид мистецтва – гесографію. 2022.

URL: https://galinfo.com.ua/news/simya_lvivskyh_myttsiv_denysenkiv_predstavyla_u_nyuyorku_novyy_vyd_mystetstva__gesografiyu_386891.html

Стрельцова С. Графічне втілення світосприйняття сучасного митця Олега Денисенка. Матер. VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія и практика сучасної науки та освіти». Львів, 2022. Сс. 21-23.

Стрельцова С. Художні образи творчих робіт О. Денисенка, виконаних у техніці левкас. Науково-практична конференція «Наука, освіта та суспільство: актуальні наукові дослідження». Київ, 2022. Сс.22-25.

Стрельцова С. Скульптура Олега Денисенка як тривимірна археологія графічних творів. АРТ-платформа. 2020. Вип. 2(2). Сс. 209-228.

Стрельцова С. Інтеграція творчості художника О. Денисенка в європейський культурний простір. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір». Київ: НАКККіМ, 2020. Сс. 126-127.

Українські митці представлять у Нью-Йорку гесографію – новий вид мистецтва, винайдений в Україні.

URL: https://nachasi.com/creative/2022/05/11/ukrayinski-myttsi-predstavlyat-u-nyu-jorku-gesografiyu-novyj-vyd-mystetstva-vynajdenyj-v-ukrayini/

Romanenkova J., Zemlianska N., Zaria S. Religious genre in the contemporary Ukrainian exlibris: schools, techniques, main characteristics. 2021. №13. Рр. 29-41.

Romanenkova J., Bratus I., Varyvonchyk A., Sharikov D., Karpenko O., Tkachuk O. Сomputer technologies as a method to create a contemporary ex-libris journal computer science & network security. 2022. V. 22(6). Рр. 332-338.

Romanenkova J., Bratus I., Kuzmenko G. Ukrainian Ex Libris at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century as an instrument of the Intercultural dialogue. Agathos. 2021. V.1. Pp. 125-136.

Romanenkova J., Bratus I., Mykhalchuk V., Gunka A. Lvov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing techniques in the Ukrainian graphic arts at the turn of the XXth and XXIth centuries. Revista Inclusiones. 2021. V.8. Pp. 321-331.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ