Особливості художньо-образної стилізації комплексного оформлення української дитячої книжки другої половини ХХ століття

  • Вероніка Іванівна ЗАЙЦЕВА Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Алла Борисівна БУЙГАШЕВА Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Геннадій Трохимович ЗАДНІПРЯНИЙ Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: дослідження, книга, мистецтво, ілюстрація, обкладинка, композиція, художник, видавництво.

Анотація

Дослідження створення книжки для дітей є вагомим і невід’ємним чинником у питаннях розвитку сучасної книжкової графіки в цілому. Українськими майстрами книжкової графіки ІІ пол. ХХ ст. було закладено важливі художньо-стилістичні особливості комплексного оформлення дитячої книжки. Зокрема, вони надавали перевагу смисловому й сюжетно-тематичному поєднанню шрифтового оформлення з ілюстративним. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, єдності історичного і логічного) та мистецтвознавчих методів (компаративний, типологічний, описовий). Особливості художньо-образної стилізації зовнішнього оформлення української дитячої книжки ІІ пол. ХХ ст. досліджено як приклад корисного досвіду у творчій діяльності сучасних художників-ілюстраторів. Практика ілюстрування та макетування книги, як для дітей, так і для дорослих, є надзвичайно складною і різноманітною. У цей період надавалося особливої уваги синтезу всіх елементів книги, від художньої інтерпретації тексту до архітектоніки, ритмічної структури книжки, композиційних систем та ілюстрацій. І в цьому випадку ілюстрація як самостійна проблема не досліджується, вона включена в складну єдність тексту, конструкції і графіки як одна зі складових частин цілого. Так, комплексному зовнішньому оформленню книг для дітей має приділятися особлива увага як провідному елементу у смисловому й візуальному сприйняттю книжки. Головна складність у роботі ілюстратора полягає в особливостях дитячої психіки, пов’язаної зі сприйняттям уявного світу та реального. Художнику досить непросто вирішувати проблему поєднання логіки літературно-сюжетного й образотворчого простору зі злетом фантазії, яку так цінують діти. Разом із тим, ілюстрації для дітей неможливо розглядати ізольовано від процесу розвитку образотворчого мистецтва, його теорії й історії. Тому надзвичайно плідним об’єктом дослідження є роботи майстрів книжкового мистецтва України ІІ пол. ХХ ст., що працювали з оформленням літератури для дітей.

Посилання

1. Авраменко О. Образи вічної мудрості. Київ: Веселка, 1988. 134 с.
2. Валуєнко Б. Архітектура книги. Київ: Мистецтво, 1976. 344 с.
3. Валуєнко Б. Проблеми зовнішнього оформлення дитячої книжки. Київ: Веселка, 1976. 80 с.
4. Владич Л. Мовою графіки. Київ: Мистецтво, 1967. 248 с.
5. Заварова Г. Ілюстрація в сучасній книжці для дітей. Київ: Веселка, 1985. Сс. 118-127.
6. Зайцева В. Художня інтерпретація літературних образів Івана Котляревського у культурно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХІ століть. Дис. … на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. Київ, 2019. 180 с.
7. Криволапов М. Анатолій Базилевич. Київ: Мистецтво, 1976. 96 с.
8. Лагутенко О. Українська графіка ХХ століття. Київ: Грані-Т, 2011. 240 с.
9. Ламонова О. Шляхи української графіки ІІ-ї половини ХХ століття. «Мистецька мапа України. Київ». Проект Музею сучасного мистецтва України: Каталог. Київ, 2015. 248 с.
Опубліковано
2022-12-01
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають