Поштові марки як ознака державності та культурно-історичне надбання України (на матеріалі кримської тематики)

  • Галина Василівна КУЗЬМЕНКО Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
  • Геннадій Трохимович ЗАДНІПРЯНИЙ Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: колекція, колекціонування, Автономна Республіка Крим, поштова марка, філателія, українська філателістична спадщина.

Анотація

українського суспільства, під час самовідданої боротьби не лише за свободу, ідентичність та територіальну цілісність, а за саме існування України як держави, дослідження історії становлення національного маркодрукування як атрибуту державності, в контексті формотворчих засад української поштової марки, набуває особливого значення.

Стаття аналізує окремі видання, засновані поза межами України, пов’язаних із дослідженням та популяризацією української філателії. Зокрема, йдеться про діяльність таких часописів як: «Der Ukraine-Philatelist», заснований 1921 р. у Берліні власником відомого берлінського філателістичного підприємства Г. Кьолером; «Der ukrainische Philatelist», що видавався у Відні з 1925 р. за редакцією українського філателіста І. Турина та висвітлював події розвитку філателії у Галичині; «Ukrainian Philatelist», заснований Товариством українських філателістів – організацією повоєнних емігрантів у Нью-Йорку в 1951 р. з ініціативи його першого редактора Є. Котика.

У статті висвітлено особливості процесу створення та впровадження в обіг поштових марок в Україні, що охоплює період від виходу першої української серії марок, яка з’явилася за ініціативи уряду УНР у липні 1918 р., до сьогодення. Особлива увага зосереджується на систематизації фрагментарних даних та здійсненні художньої характеристики колекцій каталогізованих комеморативних поштових марок суверенної України, тематика яких пов’язана з Автономною Республікою Крим – невід’ємною частиною території України, яка тимчасово анексована Російською Федерацією. Дослідження ґрунтується на висвітленні образотворчого аспекту каталогізованих поштових марок України як візуального компоненту української державності, виразника державної політики суверенної країни.

Поштова марка як носій художньої та культурної цінності з філателістичного матеріалу сьогодні перетворюється на культурно-історичну пам’ятку і, незважаючи на глобальну диджиталізацію суспільства, інтегрується в майбутнє, популяризуючи минуле й сучасне суверенної України. Філателістичні матеріали щороку поповнюються новими надходженнями, у ому числі поштовими марками, тематика яких безпосередньо пов’язана з Кримом як частиною самостійної, вільної, європейської, демократичної України.

Посилання

1. Барболин М. , Голядкин Г. Коллекционирование как способ сохранения, воспроизводства и устойчивого развития цивилизации: опыт осмысления и сознания. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 2009. № 41. Сс. 135-142.
2. Бехтір В. Г. Нарбут і А. Середа – творці перших українських марок. Філателія України. 2003. № 4. Сс. 11-12.
3. Ваганов А. Коллекционирование как форма проявления исследовательского инстинкта ученого. Социология науки и технологий. 2015. Т. 6. № 3. Сс. 91-105.
4. Всесвітня поштова конвенція.
URL:https://ips.ligazakon.net/document/mu12298?an=16&ed=2012_10_11
5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. Москва: Русский язык, 1978. Т. 2. И-О. 1979. 770 с.
6. Іванець А., Губський С. Виставка на честь сторіччя випуску перших марок Української держави. Українознавство: Науково-дослідний інститут українознавства. 2018. Сс. 204-205.
7. Каталог маркованих конвертів України 1991 – 2003. [Укладач: М. Середа]. Київ: Видавництво «Марка України», 2004. 192 с.
8. Кисин Б. Почтовая марка и ее элементы. Филателия СССР. 1975. №4. Сс. 47-48.
9. Климчук А. Українська філателістична преса. Львівське обласне товариство асоціації філателістів України. 19 травня 2012 р.
URL: http://www.filatelist.org.ua/library/statti/ukr-fil-presa
10. Крысин Л. Толковый словарь иноязычных слов. Москва: Эксмо, 2008. 944 с.
11. Кузич І. Родина засновників Київської Русі. URL: https://www.upns.org/article/133-the-founding-family-of-kyivan-rus.
12. Кузьменко Г., Братусь І. Психолого-педагогічні аспекти впровадження в практику роботи з обдарованою учнівською молоддю електронного наукового журналу на платформі «Open Journal Systems». Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 2 (81). 2021. Сс. 35-41.
13. Кузьменко Г., Шпортько В. Сімферопольський художній музей: історія і проблеми існування в умовах російської окупації. Молодий вчений. 2019. № 12 (76). Сс. 221-228.
14. Левітас Й., Басюк В. Все про марки. Київ: Реклама. 1975. 239 с.
15. Любінін Й. Каталог конвертів і штемпелів першого дня. Україна 1992-2017. Київ: Логос, 2018. 408 с.
16. Маркітан Л. Філателія. Енциклопедія історії України: Т. 10: Київ: Видавництво «Наукова думка», 2013. 688 с.
17. Мулик Я. Поштові марки України 1918-2019. Каталог. Дрогобич: Видавництво «Коло», 2020 р. 365 с.
18. Положення про знаки поштової оплати. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0553-10#Text
19. Радомська В., Головата О. Графічний дизайн в українських поштових марках. Scentific Collection «InterConf». 2020. № 2 (35). Arts, Cultural Studies and Ethnography.
URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/vie/ 5847
20. Титова О. Культурна спадщина Криму та Донбасу за сучасних умов: загрози, втрати, перспективи збереження. Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу. М. Київ, 12 листопада 2015 р. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. Сс. 25-32.
21. Тищенко Ю., Каздобіна Ю., Дячук М. Крим. Анексована Власність = Annehed Properti in Crimea. Київ: ТОВ «Агенство» Україна», 2016. 148 с.
22. «Український філателіст». Енциклопедія історії України: Україна – Українці. Кн. 2. Київ: Видавництво «Наукова думка», 2019. 842 с.
23. Чередниченко В. Про філателію всім. Київ: Смолоскип, 2015. 112 с.
24. Шпитковська, Н., Роготченко, О. Значення, функції та особливості колекціонування, як культурного феномену розвитку суспільства. SCIENTIA. 2021.
URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11837
25. Яремчук, О. Дизайн шрифтової поштової марки. Українська академія мистецтва: дослідницькі та наук.-метод. праці. Київ: НАОМА, 2009. Сс. 320-328.
26. Bulat J. Illustrated Postage Stamp History of Western Ukrainian Republic 1918-1919. New York, Yonkers: Philatelic Publications, 1973. 97 p.
27. Fedyk G., Kuzych I. Handbook of Modern Ukrainian Philately: A Catalog of Stamps, Stationery, and Cancellations 1991-2000. Springfield, Virginia, 2002. 227 p.
28. Harford T. 50 Things That Made the Modern Economy. The Penny Post revolutionary who transformed how we send letters. NEWS BBC. 14 August 2019.
URL: https://www.bbc.com/news/business-48844278
29. Oriekhova, S. Ukrainian postage at the time of the Liberation Struggles in 1918-1920: historical narrative of national stamp publishing. Skhid. 2019. №6(164). Рр. 23-31.
30. The Ukrainian Underground Post. LITOPYS UPA. V.47. TorontoL’viv Published by “Litopys UPA” 2009.
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають