Шрифтові композиції Івана Їжакевича в оформленні періодики кінця ХІХ – початку ХХ століть

  • Анна Миколаївна ГУНЬКА

Анотація

Статтю присвячено розробкам шрифтів Івана Їжакевича (1864-1962 рр.) кінця ХІХ – початку                      ХХ ст. У цей період часу визначний київський художник, випускник Лаврської іконописної школи і спудей Київської рисувальної школи Миколи Мурашка 1882-1884 рр., 1883 р. за пропозиціями відомого художника М. Врубеля та професора Київського університету Святого Володимира     А. Прахова був запрошений до участі у проєкті реставрації фресок ХІІ ст. у київській Кирилівській церкві.

Під час набуття досвіду праці з автохтонними оригінальними сюжетними розписами на біблійні теми й орнаментикою означеного ансамблю, митець глибоко занурився у вивчення шару києворуської культури, зокрема рукописних шрифтів і плетінок. Донедавна були відомі лишень його розробки до періодичних видань 1888-1917 рр. («Живописное обозрение», «Нива», «Всемирная иллюстрация»), які були оприлюднені, починаючи з часу навчання у Петербурзькій академії мистецтв (1884-1890 рр.).

Прое, виявилося, що у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України в Софії Київській зберігаються п’ять справ з начерками Івана Сидоровича, які проливають світло на процеси творчого пошуку художником шрифтових і орнаментальних композицій.

Зокрема, це справи 59, 60, 61, 64, 65 опису 1 фонду 58 – «Їжакевич І. С. – український радянський художник, народний художник УРСР». Найцікавішою з них є справа 59 – «Зразки церковно-слов’янських шрифтів і орнаментів», що містить три аркуші з рисованими тушшю, пером і графітним олівцем на кальці ескізами шрифтових та орнаментальних композицій (недатованими, виконаними близько зламу ХІХ і ХХ ст.).

У них Іван Їжакевич намагався переосмислити вітчизняну спадщину домонгольської доби часів величі Києворуської держави, а також експериментував із готичними, ренесансовими та ранньобароковими орнаментальними композиціями зі шрифтами.

Посилання

Гунька А. Матеріали Івана Їжакевича в фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Дев’яті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Київ: ФОП О. Лопатіна, 2021. Сс. 31-32.

Їжакевич І. Зразки орнаментованих шрифтів. Калька, туш, перо, олівець. 16,6х11,7; 14,8х13,5; 21, 1х26,1; 18,5х17,2. ЦДАМЛМУ. Ф. 58. Іжакевич І. С. – український радянський художник, народний художник УРСР. Оп. 1. Спр. 60. На 4-х арк. 1900-ті рр.

Рис. 4. Фотокопія орнаментально-шрифтової розробки Івана Сидоровича Їжакевича доеволюційного періоду. Калька, олівець. Фонд 58 ЦДАМЛМУ, оп. 1, спр. 60, арк. 3. м. Київ.

Публікується вперше.

Їжакевич І. С. Зразки церковно-слов’янських шрифтів і орнаментів. Калька, туш, перо, графітний олівець. ЦДАМЛМУ. Ф. 58. Оп. 1. Спр. 59. На 3 арк. [Без дати].

Їжакевич І. С. Зразки оформлення табличок для кабінетів і класів. Папір, олівець. 23,3х18,9. ЦДАМЛМУ. Ф. 58. Оп. 1. Спр. 65. На 1 арк. 1920-ті рр.

Їжакевич І. С. Зразок шрифта і текст «Пресвятая Дево Богородіце!..» Папір, калька, туш, перо, олівець. 13,4х11,2; 17,6х20,6. ЦДАМЛМУ. Ф. 58. Оп. 1. Спр. 61. На 2-х арк. Без дати.

Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років: наукове видання. Київ: Родовід, 2019. 480 с.

Лесняк В. Відтворення шрифтової спадщини. Київ: ArtHuss, 2020. 160 с.

Марголіна І. До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Київ, 2013. Вип. 3. Сс. 398-414.

Особова справа померлого члена Спілки художників України І. С. Їжакевича. ЦДАМЛМУ. Ф. 581 «Спілка художників України». Оп. 2, Т. 1. Спр. 45. Арк. 132-210. На 223 арк.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають