Композиція в дизайні. Особливості емотивного конструкту

  • Надія Петрівна БАБІЙ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Богдан Іванович ГУБАЛЬ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: професійна освіта дизайнера, емотивність, композиція, кольорознавство, синестезія, експериментальні методики 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст.

Анотація

Дослідження побудоване на досвіді осмислення навчальної дисцпліни «Композиція» як своєрідного граматичного конструкту, в якому елементарні зображувальні форми та колір відіграють роль важливого інструментарію формування творчого образу та особистості митця загалом. Особлива увага зосереджена на експериментальних методиках викладання дисцплін «Основи композиції» та «Кольорознавство» в школі Баугауз в 1920-х рр., дискутуванні феноменологічної естетики, проблематики «мистецької ідеї» («idea artystyczna») повоєнними теоретиками та учасниками львівських герметичних гуртків й академічних спільнот Львова у 1970-1980-х рр. Особлива увага надається значенню особистісних артистичних якостей та вибору емотивного каналу викладачами: Сергієм Бабковим, Ігорем Боднаром, Тарасом Драганом, Володимиром Овсійчуком. Як основні наукові методи застосовано методи, відповідні системному мистецтвознавчому підходові: соціологічний, у якому культура розглядається як фактор організації громадського життя та формування інтелектуального ландшафту, біографічний для аналізу основних періодів педагогічної діяльності вказаних митців, системний для констатації мови передачі емоцій у авторських підходах до викладання дисциплін «Композиція» й «Кольорознавство». Методика польових досліджень надала роботі практичної значимості через наповнення цінними спогадами учасників навчальних практик. Це перше у вітчизняній науці дослідження, присвячене опису та аналізу нетрадиційних методик залучення у вивченні «Композиції» та «Кольорознавства» в львівському академічному середовищі наприкінці 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст.  У подальшому передбачається дослідження впливу світломузичної теорії на проектування середовища.

Посилання

Антонич, І.-Б. Між змістом і формою. Повне зібрання творів. Львів: Літопис, 2008.

Бабій Н. Science аrt: мистецтво у науці чи наука у мистецтві. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: доп. та повідомл. ІХ Міжнар. наук. конф. (Львів, 19 листоп. 2021 р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. Львів, 2021. Сс. 268-275.

Інгарден Р. Художні цінності та естетичні цінності. Філософська думка. 2005, № 6. Сc. 65-87.

Кусько Г. Монументально-декоративна творчість та педагогічна діяльність Сергія Бабкова. Вісник ЛНАМ: спецвипуск. 2007. Сc. 261-271.

Кусько Г. Любов і біль (пам’яті Сергія Бабкова). Вісник ЛНАМ. 2005, Вип. 16. Сc. 173-180.

Мисюга, Б. Герметичне коло Карла Звіринського: альбом-монографія. Луцьк-Львів: МСУМК, ЛНАМ, Коло, 2019. 218 с.

Мисюга, Б. Євхаристія Ігоря Боднара. Zbruč. 18.04.2017 URL: https://zbruc.eu/node/64924

Овсійчук В. Українське малярство Х-XVIII століть. Проблеми кольору. Львів: Інст. народознавства НАН України, 1996. 479 с.

Прищенко С. Візуальна мова кольору: авторська концепція комплексного дослідження. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 2020. Вип. 37. Сc. 16-21.

Приватний архів Н. Бабій. (12.11.2022). Надія Бабій із Богданом Губалем [інтерв’ю].

Приватний архів Н. Бабій. (11.12.2022). Надія Бабій із Галиною Кусько [інтерв’ю].

Приватний архів Н. Бабій (3.01.2023). Надія Бабій із Тетяною Чорноус [інтерв’ю].

Селіванова O. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля, 2006. 716 с.

Яців Р. Краса й естетика мистецьких переживань Сергія Бабкова. Сергій Бабков: каталог. Київ: Грамота, 2003. Сс. 2-23.

Itten J. Gestaltung und Formenlehre. Vorkurs am Bau-haus und spaeter. Stuttgart: Verlagsgruppe Dornier GmbH, 1963. 136 р.

Kandinsky W. Concerning the Spiritual in Art. New York: MFA Publications and London: Tate Publishing, 2001. 359 р.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ