Фільми українських режисерів як репрезентанти авторських світоглядних моделей у міжкультурному середовищі

  • Галина Петрівна ПОГРЕБНЯК Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Ключові слова: : український кінематограф, режисер, рефлексія, авторське кіно, кінофестиваль, міжкультурне середовище, копродукція

Анотація

У статті розглядаються фільми українських режисерів у контексті престижних міжнародних кінофестивалів, їх шлях до світової дистриб’юції, міжнародних кіноринків, цільової аудиторії. З’ясовано, що особливістю сучасних міжнародних кінооглядів є актуалізація тенденції прискіпливого погляду митця на світ, а також підсилення авторсько-режисерського начала, що відображає власний життєвий досвід, характер та спосіб світосприйняття та світовідображення  екранного постановника у процесі творення авторської світоглядної моделі. Обґрунтовано здатність українських кінематографістів вести злободенний мистецький діалог із світовою спільнотою всеосяжними засобами авторських фільмів. Визначається належне й почесне місце українських авторських кінострічок у міжнародному фестивальному обширі. Простежується процес входження вітчизняних авторських фільмів у міжнародний фестивальний контент із метою системного поширення інформації про культуротворчі зміни в українському законодавстві щодо підтримки кіновиробництва та кінопрокату; маніфестації характерного художнього, естетичного, етичного, етно-національного спрямування українського кіномистецтва, зокрема, авторського; демонстрації високого рівня професійної підготовки й мобільності українських кінематографістів;  ознайомлення з екранною продукцією представників різних, впливових на світовому ринку, компаній-дистриб’юторів; налагодження міжнародних фінансових і творчих зв’язків у галузі виробництва копродукції; розбудова кінематографічної галузі в Україні. Встановлено, що відзначення українських кіномитців нагородами престижних міжнародних кінофестивалів категорії «А» є свідченням спроможності вітчизняних майстрів, маніфестувати національні пріоритети, висвітлювати глобальні й локальні суспільні проблеми, спілкуватись із міжнародною громадськістю універсальною кіномовою.

Обґрунтовано, що успіх українських фільмів на міжнародних кінофорумах демонструє конкурентноздатність вітчизняного авторського кіно в сучасному міжкультурному середовищі, а, отже, затребуваність на світовому кіноринку; активно й поступово впливає на формування національних брендів «український кінематограф», «український авторський кінематограф», сприяє створенню у потенційних бізнесових партнерів стійкого позитивного образу України як кінокраїни з потужним творчо-виробничим на геополітичним потенціалом. Аргументовано, що неабиякий успіх Фестивалів українського кіно в країнах зарубіжжя свідчить про те, що вітчизняні авторські фільми виступають складником міжкультурної співпраці, дієвим інструментом національної культурної політики України в галузі виробництва копродукції, сприяючи творенню її іміджу як кінематографічної країни та інтегруванню у світовий культурний обшир.

Посилання

1. Барабаш К. Тягар «Племені».
URL: https://tyzhden.ua/Culture/116347.
2. Богуцький Ю., Корабльова Н., Чміль Г. Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі. Київ: Інститут культурології НАМ України, 2013. 272 с.
3. Вергеліс О. Ви ж мене, очі, плакать навчили.
URL: https://dt.ua/CULTURE/vi-zh-mene-ochi-plakat-navchili-_.html.
4. Горпенко В. Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв (О. Довженко. Теоретичні погляди). Вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. Сс. 95-105.
5. Грановська Я. Кінофестиваль як соціокультурний феномен. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: ІII міжн. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 5-6 грудня 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. Сс. 119-120.
6. Десятерик Д. Нова мова і мова підмін.
URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/nova-mova-i-mova-pidmin.
7. Зубавіна І.Кіноархетипіка як ядро екранного наративу. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. Сс. 75-83.
8. Кокотюха А. Україна глухих.
URL: https://detector.media/kritika/article/98363/2014-09-22-ukraina-glukhikh/
9. Копієвська О. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України. Київ: НАКККіМ, 2014. 296 с.
10. Корсун Л. Тріумфальна хода планетою фільму «Плем’я» Мирослава Слабошпицького.
URL: http://www.chasipodii.net/article/15436/.
11. Новікова Л. Політичний аспект діяльності міжнародних кінофестивалів. Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: зб. матеріалів V Міжн. наук.-практич. конф., 30.04.2020 р. Київ, 2020. Сс. 9799.
12. Овчарук О. Культурна дипломатія: теоретичний та прикладний аспект. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжн. симпозіуму, м. Київ, 6 червня 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. Сс. 67-68.
13. Підгора-Гвяздовський Я. «Плем’я», сила форми. URL: https://zn.ua/ukr/ART/plem-ya-sila-formi-_.html.
14. Підгора-Гвяздовський Я. «Поводир», шлях до прозріння. URL: https://zn.ua/ukr/ART/povodir-shlyah-do-prozrinnya-_.html#.
15. Проект Національної стратегії розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки.
URL: http:// dergkino. gov.ua/ ua/news/ show/ 619/ proekt _ natsionalnoyi_strategiyi_rozvitku_kinoindustriyi_ukrayini_na_20152020_roki.html.
16. Роднянський О. Три вектори. Кіно-коло. 1997. № 1. Сс. 21-22.
17. Українське кіно: євроформат. Хроніка громадських обговорень 1996-2003 років. Кіносоціологія. Київ: Альтпрес, 2003. 528 с.
Опубліковано
2022-12-02
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ