Факсимільні видання як предмет матеріальної культури

  • Петро Володимирович НЕСТЕРЕНКО Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Ключові слова: факсимільне видання, препринти, рукописи, Євангеліє, Псалтир, «Кобзар».

Анотація

В останні десятиліття пожвавився інтерес до факсимільних видань, що засвідчують публікації науковців провідних музеїв та ЗВО України. Зокрема, це роботи А. Андріуци про факсимільні видання рукописів XII – XVI ст. у колекції Національного музею історії України, Н. Глоби про фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Шевченка у колекції Музею книги та друкарства України. Це й інформація про факсимільні видання з фондів рідкісних та цінних видань бібліотеки Київського національного університету С. Баскакової та                  В. Вигівської, що плідно попрацювали над проектом до Дня української писемності та мови, де розглядаються факсимільні видання Т. Шевченка та І. Котляревського. Особливостям зовнішнього оформлення раритетних видань, серед яких і факсимільні, присвятив наукове дослідження й автор даної розвідки. У Шевченківській енциклопедії ґрунтовно висвітлено фототипічні та факсимільні видання друкованих творів і рукописів Шевченка, а також репринтні видання творів та мистецької спадщини Кобзаря.

            Найвідомішими факсимільними виданнями останніх років, які стали помітними явищами у книжковій культурі України, є «Пересопницьке Євангеліє» видавничого дому «АДЕФ-Україна», «Королевське Євангеліє» Станіслава Граматика 1401 р., «Галицьке Євангеліє» 1144 р.

            У 2009 р. київське видавництво «Горобець» започаткувало програму «Повертаємо в Україну культурну спадщину». На сьогоднішній день вийшли друком видання Луцького Євангелія XIV ст. і Луцького Псалтиря 1384 р., Холмського Євангелія XIII ст., Лавришівського Євангелія (Служебник Теодоровича) XIV ст., Віденського Октоїха XIII ст., Реймського Євангелія XI ст., «Молитовника Гертруди», або, як його ще називають, «Трірської Псалтирі» X – XI ст., «Молитовника князя Володимира» XIV  ст., оригінали яких знаходяться поза межами України.

Посилання

Андріуца А. Факсимільні видання рукописних книг XII – XVI ст. у колекції НМІУ. Національному музею історії України – 110. Тематичний збірник наукових праць. Частина 2. Київ, 2009. Сс. 144-150.
2. Архангельское Евангелие 1092 года [Факс. изд.]. Москва: Изд. Румянцев. музея, 1912. 178 л.
3. Баскакова С., Вигівська В. Факсимільні видання фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки КНУ. URL: http://facsimile.tilda.ws/
4. Білоцерківська Г. Нова експозиція Державного музею книги й друкарства України. Вісник. Загальнодержавний бюлетень. № 2 (8). Київ: Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, 2001. Cс. 84-88.
5. Глоба Н. Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Г. Шевченка у колекції МКДУ. URL: http://vuam.org.ua/uk/704:%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96,_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A2.%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9C%D0%9A%D0%94%D0%A3
6. Ківшар Т. Ювілейний празький «Кобзарь» 1840-1940 Т. Шевченка: до історії видання.
URL: http://biography.nbuv.gov.ua
7. Кравченко В. Живые свидетели эпохи. Альманах библиофила. Вып. 17. Москва: «Книга», 1985. Сс. 254-288.
8. Неліпа Г. Факсимільне видання. Українська бібліотечна енциклопедія.
URL: https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
9. Нестеренко П. Раритети українського книжкового мистецтва, особливості їхнього зовнішнього оформлення. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Збірник наукових праць. Книга друга. Полтава, 2019. Сс. 262-266.
10. Про що книга «Кобзар». Факсимільне видання. URL: https://nashformat.ua/products/kobzar.-faksymilne-vydannya-354303
11. Реліквія на дотик. Книжник. №3. Київ: Товариство книголюбів України, 1992. 43 с.
12. Репринт. Краткий справочник книголюба. Москва: «Книга», 1984. 480 с.
13. Сарана Ф., Калинчук А. Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Шевченка – відтворення рукописної спадщини та вид. творів митця без повторного набору із застосуванням фотоспособу та новітніх технологій текстового відображення. Шевченківська енциклопедія в 6 томах. Том 6. Київ, 2015. Сс. 551-553, табл. XVI.
14. Українська графіка XI – початку XX ст.: Альбом. Авт.-упоряд. А. В’юник. Київ: Мистецтво, 1994. 328 с.
15. Факсимильное издание. Книговедение. Энциклопедический словарь. Москва: Издательство «Советская энциклопедия», 1982. 664 с.
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають