Жанрова специфіки у китайській фортепіанній музиці як національний культурний код

  • Юе ЧЖАО Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: код, циклічна форма, жанр, музична антропологія, періодизація, національна ментальність, романтизм.

Анотація

У сучасному просторі культури набуває важливості звернення до синтетичних досліджень, які охоплюють різні, але частіше – суміжні галузі досліджень. Серед них варто виділити ті, які постають іманентно пов’язаними у своєму категоріально-понятійному апараті, та свідчать про синергетичні поєднання у виконанні завдань дослідження. Дана робота присвячена контамінації таких понять як жанр, код, культура та музика у своєму унікальному перетині в китайському фортепіанному мистецтві. Для досягнення такої мети визначено наступні методи дослідження: філософсько-естетичний – при розгляді філософських концепцій та естетичних засад, що дозволяють обґрунтувати застосування категорії «код» та «антропологія» до фортепіанної творчості китайських композиторів; історико-культурологічний, що дозволяє простежити основні віхи еволюції китайської фортепіанної музики; метод структурно-герменевтичного аналізу окремих музичних творів та моделювання їх образного змісту на основі висвітлення концептів програмності. Новизна дослідження полягає у застосування поняття «культурний код» до визначення жанрової специфіки китайської фортепіанної музики, а також виокремленні циклічності як вирішальної унікальної риси у творах ХХ ст. композиторів КНР. Розглянуто музичну антропологію як простір для вивчення культурних кодів фортепіанного мистецтва. У висновках визначено, що унікальна специфічна складова китайської фортепіанної культури, а саме переважаюче значення циклічних жанрів з елементами романтизму, репрезентує національну ментальність у вигляді закодованої інформації, що містить глибинні знання щодо становлення та розвитку фортепіанної творчості китайських композиторів.

Посилання

1. Каблова Т. Вокально естрадне мистецтво в дискурсі формування музичного етосу культури. Арт-Платформа. 2021. № 3. Сс. 246-258.
2. Каблова Т. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі. Київ: НАКККіМ, 2015. 160 с.
3. Ма Вей. Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконавства: дис. на здобуття наук. ст. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Одеса, 2004. 173 с.
4. Маркова О. Інтонаційність музичного мистецтва: наукове обґрунтування та проблеми педагогіки. Київ: Музична Україна, 1990. 182 с.
5. Янь Чжихао. Типологічні особливості обробок, аранжувань і транскрипцій у фортепіанній творчості китайських композиторів ХХ – початку ХХІ століть. дис. на здобуття наук. ст канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Львів, 2018. 212 с.
6. Adorno T. W. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975, 269 s.
7. Auge M. An Anthropology for Contemporaneous Worlds. Stanford: Stanford University Press, 1999. 146 p.
8. Barnard A. History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 244 p/
9. 卞萌. 卞萌.中国钢琴文化的 形成与发展,北京:《华乐》出版社, 1996, 181頁.
10. 汪毓和. 汪毓和.中国近现代音乐史,北京:高等教育出版社, 2005. 377 頁.
11. 梁海东 从中国钢琴作品看钢 琴音乐的民族风格/梁海东//教育和艺术出版社北京, 2004. No6. 页20-31.
12. 刘元举 钢琴时代/刘元举 北京:时事出版社, 2001. 360 页。
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ