Окремі аспекти процесу підготовки до дитячого вокального конкурсу

  • Галина Юріївна ГОЛУБЄВА Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: конкурс, артист, голос, педагог, тренінг, пісня, репертуар.

Анотація

Останніми роками в Україні відбувається справжній сплеск інтересу до дитячих занять естрадним співом, до участі дитячої аудиорії у різноманітних конкурсах. Конкурс – це насамперед тренувальний майданчик для учасника. Задача перебування дитини на конкурсі – отримання задоволення від свята. Методика роботи з дитячим голосом має власну специфіку, і висвітлення питання особливостей цього процесу є однією з провідних цілей дослідження. До найголовніших завдань, які постають перед майбутнім учасником конкурсу, належить формування репертуару. Це питання є причиною занепокоєння та виникнення проблем для багатьох викладачів, передусім тих, хто працює з дітьми 5-14 років. Спеціального естрадного репертуару для цієї вікової категорії не існує. Музикознавчу проблематику не можна звинуватити в обмеженості, є чимало теоретичних штудій, присвячених музичному мистецтву сучасної України, але вочевидь бракує як методичих, так і наукових, розробок, що б висвітлювали конкурсну діяльність саме дитячої аудиторії, методику підготовки до неї, акцентуючи увагу на специфіці роботи з певними віковими групами. Мета даної статті – актуалізація питання висвітлення специфіки підготовки дітей до участі у вокальних конкурсах. Розглянуто основні етапипідгоовки до виступу дитини на конкурсі, акцентовано проблемні питання, методи виходу зі складних ситуацій, методику роботи з дитиною під час підготовчих етапів до її виступу на конкурсному майданчику, під час самого конкурсу, можливі шляхи нейтралізації болю від невдачі. Проблематика дослідження лежить не тільки в музикознавчій площині, але й у психологічній, філософській, педагогічній. Підкреслено важливість комплексної роботи, поєднання зусиль вокалістів, хореографів, режисерів, які б забезпечили всебічну підготовку дитини як майбутного артиста, полегшили її входження до світу сцени.

Посилання

1. Барнич М. Акторське «переживання в ролі» як творчий процес:. дис …. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.:. 17.00.02. Київ, 2007. 170 с.
2. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та виконавський аспекти. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1999. 269 с.
3. Днепров В. О музыкальных эмоциях. Эстетические размышления. Кризис буржуазной культуры и музыка. 1972. Вып. 5. Сс. 99-174.
4. Єрошенко О. Деякі музично-естетичні аспекти емоційної складової вокального мистецтва. Культура України. 2008. Вип. 23. Сс. 134-143.
5. Єрошенко О. Фізіологічні механізми емоцій і творчість актора-співака. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2006. Вип. 17.
Сс. 48-59.
6. Ерошенко Е. Физиологические основы эмоций и вокальное исполнение. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матер. наук. конф. молод. учених. Харків, 25-26 квітня 2006 р. Харків, 2006. Сс. 133-134.
7. Корлякова С. Психологический анализ эстрадного волнения студентов-музыкантов. Вестник МГУКИ. 2006. № 3, ч. 2. Сс. 95-101.
8. Мадишева Т. Співак і мова (культура співу мовою оригіналу: теорія та практика). Харків: ШТРІХ, 2002. 160 с.
9. Медушевский В. Таинственные энергии музыки. Музыкальная академия. 1992. Вып. 3. Сс. 54-58.
10. Мерная И. Психолого-педагогические аспекты формирования артистизма у вокалистов в вузе культуры и искусств. Вестник МГУКИ. 2007. № 4. Сс. 191-193.
11. Польська І. Сольне виконавство в музиці як форма прихованого ансамблю. Теоретичні та практичні питання культурології. 2000. Вип. 3. Сс. 16-18.
12. Рождественская Н. Творческая одаренность и свойства личности (Экспериментальное исследование актерской одаренности). Психология процессов художественного творчества. 1980. Сс. 57-67.
13. Санникова О. Соотношение устойчивых индивидуально-типических особенностей эмоциональности и общительности. Вопросы психологии. 1982. № 2. Сс. 109-115.
14. Таганов О. Особливості психологічного сприйняття звукового простору музичних творів: дис. … на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Нац. муз. акад. Украïни iм. П.I. Чайковського. Київ, 2006. 239 с.
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ