АУДІОВІЗУАЛЬНІ РЕКЛАМНІ ТВОРИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ТЕМАТИКОЮ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

  • Svitlana Zaria Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: реклама, рекламний відеоролик, аудіовізуальний рекламний твір, національна культура, національні традиції, патріотизм.

Анотація

У статті досліджуються особливості сучасного творчого виробництва таких телевізійних проектів, як аудіовізуальні рекламні твори, що характеризуються використанням українських національних мотивів і позиціонуються рекламними кампаніями як культурний феномен сучасної України. Метою дослідження є простежити сучасну тенденцію використання патріотичного історичного образу, національних традицій і минулого українського народу в україномовній рекламі як ефективного засобу масової комунікації у вітчизняному відеовиробництві, виявити специфіку української національно-культурної складової у рекламі та виділити характерні риси відеоряду аудіовізуальних рекламних творів, де лейтмотивом сюжету є український національний колорит. Сучасні українські торгові марки звертаються до теми національних традицій у культурі та мистецтві, використовуючи їх в аудіовізуальних творах.

Кожна країна має свій рекламний стиль, що зумовлено особливостями національної свідомості, історією національних традицій. Менталітет нації та умови, у яких вона побутує, – це основна ознака рекламних повідомлень тієї країни, в якій вони транслюються. Географічна особливість сприйняття та технічні можливості накладають свій стиль на будь-яку рекламну кампанію. Рекламні відеоролики, у яких відображено народні традиції й асоціативні історичні образи, є потужним чинником формування позитивного іміджу як українського виробника, так і українського суспільства у світі. Телевізійна реклама, безумовно, є потужним суспільним і культурним механізмом впливу на масову аудиторію. Як культурологічний феномен вона відіграє важливу роль для збереження національної культури та традицій, закріплення та відродження національної самосвідомості суспільства як в окремих своїх проявах, так і в цілісному розумінні цього питання. Ця розвідка базується на ретельному системному аналізі численних прикладів національної рекламної відеопродукції з погляду ефективності її впливу на вітчизняну аудиторію.

Ключові слова: реклама, рекламний відеоролик, аудіовізуальний рекламний твір, національна культура, національні традиції, патріотизм.

Посилання

1. Анашкина Н. Режиссура телевизионной рекламы. Москва: Юнити-Дана, 2008. 26 с.
2. Бабынина К. Кафедра маркетинга и рекламы. Реклама и массовая культура к проблеме определения бренда. URL: http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=622
3. Бернадская Ю., Марочкина С., Смотрова Л. Основы рекламы. Москва: Наука, 2005. 281 с.
4. Герасимова С. Культурология и теория телекомуникации: элементарный курс: учебное пособие. Москва: Гардарики, 2007. 173 с.
5. Елина Е. Семиотика рекламы. URL: http://book-online.com.ua/read.php?book=3754
6. Мокшанцев Р. Психология рекламы: учебное пособие. Москва: ИНФРА-М, 2000. 42 с.
7. Народ жив, пока живы его традиции. URL: http://www.adme.ua/creativity/narod-zhiv-poka-zhivy-ego-tradicii-128162/
8. Украинская песня в каждом из нас. URL: http://www.adme.ua/creativity/ukrainskaya-pesnya-v-kazhdom-iz-nas-bbdo-kyiv-128492/
9. Федоров А. Украина – не Россия. Рекламные идеи. 2009. №2. Сс.36-38.
10. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России.
Санкт-Петербург: Питер, 2000. 384 c.
11. Хромов Л. Рекламная деятельность.
URL: http://udik.com.ua/books/book-815/chapter-29236/
Опубліковано
2020-05-14
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ