ВОКАЛЬНО-ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО В ДИСКУРСІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО ЕТОСУ КУЛЬТУРИ

Ключові слова: естрадно-вокальне мистецтво, етос, цінності культури, музика, виконавство, суспільство, епоха

Анотація

Метою даної роботи є розгляд концепції музичного етосу та обґрунтування ролі естрадного та вокального виконавства як явища для формування культурних цінностей найвищого рівня існування суспільства. Було проаналізовано значну кількість джерел, що дозволило визначити основні проблеми, що потребують вивчення, а саме вивчення естрадного мистецтва з позицій смислового навантаження щодо формування культурних цінностей. Методологія дослідження полягає у застосуванні порівняльного, історичного та логічного методів. Цей методологічний підхід дозволяє розкрити та проаналізувати певні погляди на українську популярну музику та її значення як культурний код швидкоплинних змін часу та значення цього виду мистецтва на шляху до позиції культурної цінності етосу. Встановлено, що культурний вектор вокальної та естрадної діяльності поширюється на антропологічний напрямок у контексті історичного та культурного сенсу існування суспільства, яке, в свою чергу, є носієм як колективне несвідоме в процесі сприйняття дійсності. Це дозволяє вивчати естрадно-вокальне мистецтво як втілення цінностей короткого проміжку часу і як тенденцію до визначення вокально-естрадного мистецтва як соціокультурного явища в історичному континуумі, що впливає на формування загальнолюдського музичного етосу. Близькість до соціальних подій людського життя, а також відповідність інтерактивному існуванню міжкультурної комунікації дозволяє нам стверджувати естрадно-вокальне мистецтво як спосіб виокремлення складової музичного етосу епохи. Визначено  взаємозв'язок між соціальними та історичними факторами, які суттєво впливають на формування естрадно-вокального мистецтва, що дозволяє виокремити основні віяння та характерні погляди суспільства в короткий проміжок часу. Зазначено, що саме завдяки естрадно-вокальному мистецтву структурується певне підґрунтя для формування музичного етосу культури.

Посилання

1. Давыдов Ю. Освальд Шпенглер и судьба романтического мировоззрения. Проблемы романтизма. сб. 2. Москва: Искусство, 1971. 304 с.
2. Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. Чернігів: Деснянська правда, 2006. 160 с.
3. Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. Москва: Мысль, 1993. 960 c.
4. Самая Т. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: дис. … на здобуття наук. тупеня канд. мистецтвознав.. Київ, 2017. 199 с.
5. Сапожнік О. Популярна естрадна музика в Україні: історичний екскурс. Мистецтво та освіта. 2003. № 4. Сс. 11-13; 2004. № 1. Сс. 19-20.
6. Шабанова Ю.Метафизическое пространство музыки. Вісник Дніпропетровського університету. 2010. №9/2. Сс. 28-33.
7. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Минск: ООО «Попурри», 1999. T.2. 832 с.
8. Baugh H. Nietzsche and his music. Musical Quarterly. London, 1926. № 12. Apr. Pр. 238-247.
9. Dahlhaus C. Systematiche Musikwissenschaft. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1982. 380 р.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ