ЗВУКОВА ДРАМАТУРГІЯ БІЛОРУСЬКИХ ІГРОВИХ ФІЛЬМІВ

  • Антоніна КАРПІЛОВА Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури, Національна академія наук Білорусі https://orcid.org/0000-0003-0934-5163
Ключові слова: ігровий кінематограф, білоруські фільми, звукова драматургія фільму, музика в кіно, функції мови і шумів у фільмі

Анотація

У статті розглядаються основні моделі звукової драматургії у сучасному білоруському ігровому кіно. Звукова драматургія трактується як структурно-семантична організація внутрішньокадрової і закадрової форми звукових компонентів (мови, музики, шумів) у їх різноманітних композиційно-драматургічних функціях із метою створення цілісного звукового і звукоглядного образу фільму. Кожен з основних звукових компонентів має свої властивості, проте їх можна класифікувати за такими ознаками: функціональність, змістовність, фонізм. Для мовного і шумового компонентів характерні всі основні властивості (композиційно-драматургічні функції, структурно-семантична значимість, гучні, темпові, темброві характеристики). Музичний компонент найскладніший за своєю структурою і відрізняється як іманентно притаманними йому характеристиками (музично-виразні засоби, жанрово-стильові риси, особливості композиторської техніки та ін.), так і формами існування в екранному творі. Вступаючи в складну взаємодію, усі звукові компоненти створюють звукову драматургію, яка є частиною загальної драматургії фільму. Функціонування всіх звукових компонентів фільму аналізується на матеріалі сучасних білоруських ігрових фільмів різних жанрів – детективу, психологічної драми, хоррору, байопіку. У біографічній стрічці «Купала» створена розгалужена звукова драматургія на основі лейтмотивності, монотематизму, полістилістики. Авторське переосмислення музичних джерел і активна робота з цитатним матеріалом присутні в фільмах «Масакра» та «Сліди на воді». Відзначаються різноманітні структурно-семантичні і темброво-колористичні функції мовного компоненту, а також символічна і концептуальна роль шумової сфери в картинах «Купала» і «У тумані». Робиться висновок про те, що звукова драматургія сучасного фільму виступає як система звукових засобів екранного твору в їх образно-змістовній і конструктивній єдності.

Посилання

1. Володин М.Е. Формирование звуковой драматургии в белорусском игровом кино. Культура. Наука. Творчество. Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2014. Вып. 8. Сс. 76-80.
2. Гуревич С.Д. Динамика звука в кино. Санкт-Петербург: Российский институт истории искусств, 1992. 132 с.
3. Ермишева М. Н. Звук как пластически-смысловое выражение идеи телевизионного документального фильма: Автореф. дис. … канд. искусствовед.: 17.00.03. Москва: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2010. 28 с.
4. Ефимова Н.Н. Звук в эфире. Москва: Академия медиаиндустрии, 2015. 145 с.
5. Звуковое решение фильма. Серия «Проблемы истории и теории кино». Ред.-сост. Л.Н. Березовчук. Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2020. 444 с.
6. Иоффе И.И. Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. Избранное. Ч. 2. Культура и стиль. Москва: «РАО Говорящая книга», 2010. Сс. 306-657.
7. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. Москва: Прогресс-Традиция, 2011. 288 с.
8. Литвинова О.У. Музика в кінематографі України. Каталог. Ч. I. Автори музики художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України. Київ: Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского, 2009. 456 с.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ