КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПОДОЛАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО МИНУЛОГО (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ СОЛА БЕЛЛОУ «ПЛАНЕТА МІСТЕРА СЕММЛЕРА»)

Ключові слова: Cол Беллоу, американська література, війна, травматична пам’ять

Анотація

У статті проаналізовано культурно-історичний контекст роману видатного американського письменника Сола Беллоу. У дослідженні розглядається питання подолання травматичного досвіду головним героєм твору, його намагання позбутися негативних наслідків травми на свідомість і почасти підсвідомість. Увага надається також віковій специфіці головного героя, що відтворює особливості людей похилого віку. Окремо ставиться питання особистої відповідальності за правильність морального вибору в екстремальних життєвих умовах. Особлива увага надається періоду Другої світової війни в розрізі травматичних споминів та неспроможності людської психіки засвоїти злочинну природу жахливих подій тієї доби. Також у фокусі дослідження опиняється адаптація людей, що пережили Голокост, в американському суспільстві   загалом та в Нью-Йорку зокрема. Актуальність дослідження обумовлена невирішеністю численних проблем історичної пам’яті, необхідністю поглиблювати та розширювати знання щодо травматичної пам’яті та шляхів подолання негативних наслідків. Наводяться приклади несвободи від травматичного минулого, загального меморіального дискурсу, динаміки індивідуальної та колективної пам’яті, моралізації історії та актуалізації систем проти повзучого універсального забуття. Автор зупиняється на проблемах смерті, військового минулого, Голокосту тощо. Доведено, що в романі Сола Беллоу «Планета містера Семмлера» значне місце посідає аналіз національної ідентичності в історико-культурному контексті ХХ ст. Виконаний огляд основних подій біографії Артура Семмлера з точки зори травматичної пам’яті, що невідступно переслідує головного героя. Окремо аналізується історико-культурний контекст американської дійсності ІІ пол. ХХ ст. загалом і «життя Нью-Йорку» зокрема. Надається відповідна оцінка подій нью-йоркського життя в якості «відволікаючих факторів» в подолання травматичної пам’яті. Наведено баланс між пам’яттю та забуттям, переконливі аргументи на користь правдивого конструювання минулого з позиції жертви, що, відповідно, потребує збереження слідів нацистських злочинів заради послаблення руйнівної сили забуття на особистість жертв. Перемога вбачається в артикуляції травмованої пам’яті, виводі її з «непрозорого ядра» (підсвідомості). При цьому відстоюється позиція Артура Семмлера в боротьбі проти «систематичної брехні».

Посилання

1. Братусь І.В., Кузьменко Г.В. Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття. Арт-платформа. Київ, 2020. №1. Сс. 39-68.
2. Братусь І.В., Свердлик З.М., Гунька А.М. Значення історичної пам’яті в долі людини (на матеріалі романів «Старий» Юрія Трифонова та «Планета містера Семмлера» Сола Беллоу). Молодий вчений. 2020. №10. Сс. 449-452.
3. Бронич М.К. Сол Беллоу и Лев Толстой: уроки мастера. Вестник Вятского государственного университета, 2009. №2 (2), Сс. 174-179.
4. Механікова О. О. Жанрові особливості романів С. Беллоу. Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций. 2012. №4. Сс. 193-199.
5. Сартр Ж-П. Нудота. Мур. Слова. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1993. 464 с.
6. Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: Verlag C.H. Beck. 2006.
7. Bellow S. Mr. Sammler's Planet. Delhi: UniversalBookStall, 1970. 313 р.
8. Guttmann A., Bellow, S. Saul Bellow's Mr. Sammler. Contemporary Literature. 1973. Vol. 14(2). Pp. 157-168.
9. Marshall A. ‘Without Explaining’: Saul Bellow, Hannah Arendt, and Mr. Sammler's Planet. The Cambridge Quarterly. 2011. Vol. 40. Issue 2. Pp. 141-160.
10. Parini J. Mr. Sammler, Hero of Our Time. Salmagundi. 1995. Vol. 106/107. Pp.66-70.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ