ЕКСЦЕНТРИЧНА АКРОБАТИЧНА ПАРА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ДУЕТУ «DUO FLASH»)

Ключові слова: циркове мистецтв, акробатика, ексцентрика, акробатична пара, фестиваль, режисер, тренер

Анотація

Сучасне циркове мистецтво України історично пов’язане з діяльністю і акробатів-скоморохів, і перших професійних артистів циркових труп. Особливе місце посідають акробатичні пари. Окремо виділимо саме ексцентриків, коміків. Неоціненним досвідом для молодого покоління циркових артистів в акробатичному жанрі є досягнення братів Олександра та Василя Ялових, подружжя Пастухових, братів Маренкових, братів Дякових та ін. Вони стояли біля витоків циркового акробатичного мистецтва ще радянської України. Спорт і мистецтво цирку завжди доповнювали один одний у розвитку акробатики як у манежі, так і на спортивних майданчиках. Тісний зв’язок спостерігається і в творчій діяльності сучасних циркових артистів-акробатів, а саме, серед стрибунів у групових номерах, чоловічих та змішаних парах, жіночих трійках або в чоловічих четвірках, в інших видах акробатичного жанру. На сьогодні є багато прикладів саме акробатичних шоу або вистав у світовому цирковому мистецтві.

Акробатична вистава в цирку є актуальною та сучасною формою видовища. Головною дієвою особою вистави  є артист-акробат, який володіє різними видами цього жанру. Вистава за своєю формою може бути дивертисментом, шоу, ревю, виставою з драматургічним сюжетом.

До найзначніших феноменів сучасного українського циркового мистецтва сьогодні можна віднести акробатично-ексцентричну пару «Duo Flash», яка має понад 20 років історії. Дует є не тільки самостійним явищем циркового простору України, але і має особливе значення для позиціонування сучасного українського цирку за межами країни, тобто виконує важливу функцію покращення іміджу України у світовому культурному полі, є інструментом побудови міжкультурного діалогу. Учасниками дуету є Єфрем Біткіне та Євген Дашківський, представники циркових династій, випускники Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Дана розвідка присвячена основним періодам їх творчої біографії (київському, німецькому іспанському), становленню як акробатичної пари, взаємозбагаченню традицій різних циркових шкіл на їх прикладі.

Посилання

1. Гуревич З. Цирковая терминология. Москва: Искусство, 1982. 44 с.
2. Гуревич З. О жанрах советского цирка. Москва: Искусство. 1984. 303 с.
3. Гур’єва О. Витоки виникнення основних жанрів циркового мистецтва: практ. порадник. Маріуполь: Рената, 2009. 240 с.
4. Дмитриев Ю. Советский цирк. Москва: Искусство, 1963. 400 с.
5. Дмитриев Ю. Русский цирк. Москва: Искусство, 1953. 262 с.
6. Запашный В. Вольтижная акробатика. Москва: Искусство, 1961. 131 с.
7. Кожевников С. Акробатика. Москва: Искусство, 1984. 140 с.
8. Коркин В. Акробатика. Москва: Физкультура и спорт, 1983. 167 с.
9. Романенкова Ю. Сучасна українська циркова школа як інструмент презентування країни у світовому культурному просторі. Молодий вчений. 2020. Вип. 3(79). Сс. 69-73.
10. Романенкова Ю., Ганзюк В., Игнатов А. Эксперименты молодых артистов в жанре парного ручного эквилибра в контексте развития украинского проекта «Raw цирк». Наука, исследования, развитие. 2018. Вып. 3. Сс. 27-33.
11. Романенкова Ю., Вишневский П., Литвиненко М. Пантомима в современном украинском сценическом искусстве: возможности для самореализации артистов молодой генерации. Розвиток сучасної освіти і науки: Результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. Конін-УжгородХерсон-Кривий Ріг, 2018. Сс. 43-45.
12. Романенкова Ю. К вопросу о месте цирковедения в современной украинской гуманитаристике. Сучасні тенденції розвитку науки. Ужгород, Херсон, 2018. Сс. 150-153.
13. Романенкова Ю. Цирковое искусство как культурный маркер современной Украины. Science, research, development. Warszawa, 2018. Pp. 150-153.
14. Шнее А., Славский Р. Маленькая энциклопедия. Цирк. Москва: Советская энциклопедия, 1973. 447 с.
15. Шумакова С. Генезис і еволюція харківської школи циркового мистецтва: автореферат дис. … канд. мистецтвознав.: 26.00.04. Харків, 2015. 20 с.
16. Romanenkova J., Paliychuk А., Sharykov D., Bratus I., Kuzmenko H., Gunka A. Circus art in modern realities: functions, problems, prospects. Revista inclusiones. 2020. Vol. 8. Pp. 571-581.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ