ЖОНГЛЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЦИРКОВОМУ МИСТЕЦТВІ: ЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ

Ключові слова: циркове мистецтво, жонглювання, специфіка викладання, реквізит, тренування

Анотація

У статті охарактеризовано специфіку викладання жонглювання як циркового жанру в умовах сьогодення. Визначається особливості формально-технічних засобів циркового жанру жонглювання, описані методи його втілення у сценічній репрезентації на цирковому манежі сьогодення. Надається короткий аналіз досліджень із даної проблематики в контексті історії та виконавства. Описується специфіка методичних особливостей жонглювання, яке сприяє розвитку координації, периферійного зору і контролю предметів, циркову техніку, яку використовують як елемент виховання акторської пластики та сценічного руху. Сучасна циркова культура у галузі жонглювання, спираючись на конкретні класичні методи та систему, збaгaчується нaслiдкaми взаємодії мистецтва з новітніми технологіями, матеріалами, формами. Це надає можливості молодим артистам цирку у галузі жонглювання здобути конкурентоспроможність на сучасних світових фестивалях і конкурсах.

Посилання

1. Бардиан Ф. Советский цирк на пяти континентах. Москва: Наука, 2015. 206 c.
2. Баринов В. Эстетика циркового наива. Москва: Мир, 2016. 308 c
3. Бауман Н. Искусство жонглирования. Москва: Искусство, 1962. 126 с.
4. Гелб М. Дж., Бьюзен Т. Научитесь учиться или жонглировать. Минск: ООО «Попурри», 2000. 176 с.
5. Гуревич З. О жанрах советского цирка: учебное пособие для училищ циркового и эстрадного искусства и отделений режиссуры цирка театр, институтов. Москва: Искусство, 1984. 303 с.
6. Дмитриев Ю. Советский цирк. Очерки истории 1917-1941. Москва: Искусство, 1963. 400 с.
7. Кисс А. Если ты – жонглёр… Москва: Искусство, 1971. 124 с.
8. Клудский К., Цибула В. Жизнь на манеже. Москва: Искусство, 1981. 232 с.
9. Кузнецов Е. Цирк: происхождение, развитие, перспективы. Москва: Искусство, 1971. 448 с.
10. Макаров С. Театрализация цирка. Москва: Либроком, 2015. 287 с.
11. Малихіна М. Проблема використання синтезу мистецтв у професійній підготовці артистів цирку. Культура і сучасність. 2009. № 1. Сс. 151-161.
12. Малихіна М. Проблема створення манежного образу. Культурно-мистецькі обрії. Частина І. Київ, 2016. Сс. 57-59.
13. Малихіна М. Модифікація циркового мистецтва в Україні: 20-і роки ХХ століття. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2013. № 2. Сс. 160-164.
14. Пожарська О. Зміст та функції циркового видовища. URL: https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65625a3a c68a5c43a99521316d27_ 0.html
15. Романенкова Ю. Современное цирковое искусство как поле для борьбы со стереотипами. Арт-платформа. 2020. Вип. 1. Сс. 69-93.
16. Романенкова Ю. Сучасна українська циркова школа як інструмент презентування країни у світовому культурному просторі. Молодий вчений. 2020. Вип. 3(79). Сс. 69-73.
17. Романенкова Ю. К вопросу о месте цирковедения в современной украинской гуманитаристике. Сучасні тенденції розвитку науки. Ужгород, Херсон, 2018. Сс. 150-153.
18. Романенкова Ю. Цирковое искусство как культурный маркер современной Украины. Science, research, development. Warszawa, 2018. Pp. 150-153.
19. Румянцев, М. Н. На арене советского цирка. Москва: Искусство, 2015. 136 c.
20. Ширай А. Книга Н. Э. Баумана «Искусство жонглирования». Советский цирк. 1963. № 7. С. 34.
21. Шнеер А., Славский Р. Цирк. Маленькая энциклопедия. Москва: Советская Энциклопедия, 2016. 376 c.
22. Circopedia. URL: http://www.circopedia.org/Main_Page
23. Romanenkova J., Paliychuk A., Sharykov D., Bratus І., Kuzmenko H., Gunka A. Circus art in modern realities: functions, problems, prospects. Revista inclusiones. 2021. Vol. 8. 571-581.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ