«RAVELLO FESTIVAL»: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ У СУЧАСНІЙ ІТАЛІЇ

  • Olena Ponomarenko Національна музична академія імені П. І. Чайковського
Ключові слова: музичний фестиваль, професійні фестивалі, «Ravello Festival», музичне життя сучасної Італії.

Анотація

Розглянуто історію становлення й розвитку музичних фестивалів в Італії,особливості їх організації і проведення у наш час, показано роль фінансових структур у втіленні фестивальних заходів,розкритобагаторічний досвідпроведення«Ravello Festival», одного з найавторитетніших фестивалів на півдні Італії,67-й сезон якого відбувся 2019 р.Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні індуктивного методу для характеристики окремих і загальних тенденцій фестивального процесу. Наукова новизна полягає в тому, що в українському мистецтвознавстві впершемузичні фестивалі Італії розглянутояк органічну мистецьку й економічну складову національної культури, наголошено на їх традиційних та інноваційних особливостях, на перспективах розвитку фестивального руху в цій країні. Конкретний аналіз заходів «Ravello Festival» сприятиме поширенню італійського досвіду,використанню методик їх проведення і в Україні.«Ravello festival» тривалий час, не змінюючи назви, збагачує і розширює свої можливості. Сьогодні це творча інституція, в арсеналі якої сучасні сцени і концертні зали,постійний оркестр Театру Сан-Карло,студія запису, журнал, меценати, спонсори. Масштаб фестивалю, скоординоване управління його здійсненням,підтримка органами державної влади (регіону, провінції, муніципалітету), інвестиції бізнес-сектору дають підстави визначити«Ravello Festival»як фестиваль-систему, складові якої взаємопов'язані і забезпечують бездоганний результат. «Fondazione Ravello» («Фонд Равелло») протягом               17 років постійно контролює цей процес, переконуючи, що успіх і подальший розвиток фестивалювимагаєналежної організації на всіх рівнях, співпраці багатьох державних інститутів, оригінальних пропозицій, постійного технологічного й організаційного оновлення, а також розширення культурних, творчих, фінансових зв’язків – усього того, що надає змогу продемонструвати світу історичні і мистецькі пам'ятки «Міста Музики» і зберегти «Ravello Festival» для наступних поколінь як італійський культурний бренд.

Ключові слова: музичний фестиваль, професійні фестивалі, «Ravello Festival», музичне життя сучасної Італії.

Посилання

1. Сохор А. Н. О современных задачах социологии музыки // Вопросы социологии и эстетики музыки. 1980. Вып. І.
Сс. 281-293.
2. Maria Carla Sorrentino Cultura-economia-ospitalità un archivio alberghiero «ritrivato» come testomonianza per la storia moderna di Ravello. URL: https://www.univeur.org/cuebc/images/Territori/PDF/03/TdC3_Sorrentino.pdf.
3. Maria Rozaria Sannino Ravello, c’e Wagner nell’aria.
URL: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/ 2002/07/7/.
4. Musica/programma-incontri-musicali. URL: https://www.lamortella.org.
5. Ravello Festival 2019 I numeri della 67esima edizione. URL:http://www.ravellofestival.com.
6. Sigilgaida-emblema-ditalia.
URL: http://machiave.blogspot.com.
Опубліковано
2020-05-14
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ