ТВОРЧІСТЬ М.В. ДОБУЖИНСЬКОГО – ОДНОГО З РЕФОРМАТОРІВ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Ключові слова: творчість М. В. Добужинського, неоромантизм у літературі та мистецтві Німеччини, модерн, пейзажі, заняття офортом, художнє об'єднання «Світ мистецтва», виставки, образ міста, станкова та журнальна графіка, театральні роботи.

Анотація

Життя Мстислава Валеріановича було довгим (1875-1957 рр.). Його мистецтво зазнало на собі вплив багатьох нових і новітніх напрямків. Але в цілому його характер визначився глибоким переломом, що відбувся в душі людини під впливом небачених змін, які обіцяв рубіж XIX і XX ст. Формування і зрілість художника збігаються з періодом великих зрушень у соціальному житті, науці, філософії, мистецтві. З романтичним відчуттям кризовості пов'язані всі його кращі роботи в театрі, книжковій та станковій графіці, чи то знаменита «Людина в окулярах» (1905-1906 рр.), оформлення «Місяця в селі» (1909 р.) І. С. Тургенєва і «Миколи Ставрогіна» (1913 р.) за романом Ф. М. Достоєвського «Біси» для Художнього театру або ілюстрації до повісті Ф. М. Достоєвського «Білі ночі»              (1848 р.). Саме почуття «зламу століть» змушує                             М. В. Добужинського обрати своєю провідною темою місто як осередок боротьби між старим і новим. Важливо відзначити, що духовний зв'язок художника з містом мав давню й драматичну історію. Дуже сильні і складні почуття до Петербурга володіли М. В. Добужинським з дитинства і до самої його смерті. Петербург посів дуже велике місце в самій структурі художнього становлення і подальшої творчості                              М. В. Добужинського, починаючи з 1903 р. До 1907 р. міський пейзаж є чи не провідним жанром його творчості, змістом станкової і журнальної графіки – віньєток, заставок, кінцівок. 1907 р. був примітний тим, що М. В. Добужинський виконує свої перші театральні твори. Взагалі, кількість його театральних робіт була велика: в період з 1907 р. по 1957 р. він виконав декорації та костюми майже до двомстам виставам для більш, ніж п'ятдесяти театральних колективів старого і Нового Світу. Навряд чи можна обмежувати значення М. В. Добужинського однією певною сферою творчості.

Ключові слова: творчість М. В. Добужинського, неоромантизм у літературі та мистецтві Німеччини, модерн, пейзажі, заняття офортом, художнє об'єднання «Світ мистецтва», виставки, образ міста, станкова та журнальна графіка, театральні роботи.

Посилання

1. Гусарова А. П. Мстислав Добужинский. Москва: Белый город, 2001. 48 с.: ил.
2. Добужинский М. В. 1875-1975. К столетию со дня рождения: каталог выставки / Авт. вступит. статьи А. П. Гусарова; сост. А. П. Гусарова, Ю. М. Забродина, Н. А. Сеньковская. Москва: Советский художник, 1975. 151 с.: ил.
3. Добужинский Мстислав Валерианович. Воспоминания / М.В. Добужинский; сост. Г. И. Чугунов. Москва: Наука, 1987. 477 с.: ил. (Литературные памятники).
4. Добужинский Мстислав Валерианович (02.08.1875-20.11.1957) // Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общ. ред. М. И. Андреева, Н. Э. Звенигородской, А. В. Мартыновой и др. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001. 133 с.
5. Лихачева О. О. «Милый очаровательный человек и совсем замечательный художник». М. В. Добужинский // Знаменитые универсалы: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. Т.1. Санкт-Петербург: Изд-во: С.-Петербургского университета, 2002. Сс. 305-325.
6. Мстислав Добужинский. Живопись. Графика. Театр / Авт. текста и сост.: А. П. Гусарова. Москва: Изобразительное искусство, 1982. 204 с.
7. Мстислав Добужинский. От Литвы до Америки: каталог выставки в галерее: «Наши художники» 14 октября 2007 – 20 января 2008 / Сост. Ю. Гирба; пер. с литов. Е. Коницкая. Санкт-Петербург: Петроний, 2007. 240 с.: ил.
8. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. Москва: Искусство, 1970. 412 с.
9. Чугунов Г. И. Мстислав Валерианович Добужинский. 1875-1957. Ленинград: Художник РСФСР, 1988. 111 с.
10. Филиппова О. Н. «Тема города в творчестве М. В. Добужинского (1875-1957 гг.)» // Искусство Евразии. №2(9). 2018. Сс. 50-63. URL: https://readymag.com /u50070366/1070646 /12 /
Опубліковано
2020-05-14
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ