ЗВУКОВЕ РІШЕННЯ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ У КІНЕМАТОГРАФІ БІЛОРУСІ

  • Antonina Karpilova Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури, Національна академія наук Білорусі
Ключові слова: звукове рішення фільму, анімаційне кіно, кіномузика, мовні та шумові компоненти фільму

Анотація

У статті розглядається звукове рішення анімаційного фільму, яке розуміється як особливий спосіб побудови звукового ряду фільму в його співвідношенні з візуальним рядом і загальною драматургією твору. Звукове рішення фільму включає в себе такі компоненти, як мова, музика і шуми в акустично просторовому й образному співвідношенні і передбачає осмислення функціонування музики, шумів і мови в контексті образної системи кінотвору. Звукове рішення як складова образно-семантичної структури анімаційного фільму має особливі засоби виразності (інтонація, ритм, тембр та ін.) і способи відображення дійсності (асоціативне відображення предметного світу, ідей, емоцій), що дозволяє їй служити специфічним авторським способом створення художнього екранного образу мовою звукової експресії. Виділені специфічні особливості звукових компонентів у контексті анімаційного фільму: мовлення як найреальнішого і одночасно умовного звукового компонента, музики як самого емоційного елемента, штучне походження і темброва незвичайність шумової партитури. На основі аналізу звукового рішення кращих білоруських анімаційних фільмів режисерів Ігоря Волчека, Олени та Володимира Петкевич, Ірини Кодюкової робиться висновок про те, що звукове рішення виступає в них як важливий змістовний і формотворчий компонент, за допомогою якого здійснюється авторський задум. В анімаційному фільмі звук відіграє значну роль як загальнозрозуміла мова, яка може побічно пояснювати сюжет, розповідати про історичні та соціальні явища, ілюструвати внутрішні почуття й історію персонажів. Цими властивостями анімації обумовлено її активне впровадження в ігрове кіно, відеокліпи, рекламу. Місце анімаційного кіно в сучасній художній культурі дозволяє припускати широкі перспективи її розвитку в якості одного з важливих засобів масової комунікації.

Ключові слова: звукове рішення фільму, анімаційне кіно, кіномузика, мовні та шумові компоненти фільму.

Посилання

1. Бегизова И. Взаимодействие музыки и изображения в образной структуре мультипликационного фильма: Автореф. дис. … канд. искусствовед.: 17.00.03. Тбилиси: Тбилисская гос. консерватория имени В. Сараджишвили, 1985. 27 с.
2. Гвон Гюн Гжа. Художественно-эстетическая специфика звука в анимационном кино: Автореф. дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.03. Москва: Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, 2005. 25 с.
3. Лисса З. Эстетика киномузыки. Москва: Музыка, 1970. 495 с.
4. Шак Т. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. 384 с.
Опубліковано
2020-05-14
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ