Культурологічні напрями діяльності художників-графіків Кам’янця-Подільського у ХХ столітті

  • Алла Григорівна БРЕНЮК Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: культура, графіка, мистецтво, художник, творчість, культурологічна діяльність, Кам’янець-Подільський

Анотація

Загальновідомо, що значення окремих творчих особистостей часто є більшим, ніж деяких мистецьких рухів чи течій. Протягом ХХ ст. на теренах м. Кам’янця-Подільського сформувалася графічна школа реґіонального значення, представники якої зробили неоціненний внесок не лише в розвиток графіки на досліджуваних теренах, але й в художню культуру краю.

Різностороння культурологічна діяльність художників-графіків Володимира Гаґенмейстера, Володимира Січинського, Сергія Кукурузи, Дмитра Брика, Збігнева Гайха, Бориса Негоди, Олександра Миронюка, Анатолія Лучка та Аркадія Данилюка здійснювалася паралельно з графічною творчістю, а інколи й безпосередньо засобами графіки. Уже з початку ХХ ст. можна спостерігати, як на досліджуваних теренах виникали і розвивалися своєрідні засоби й прийоми впровадження подільського мистецтва в культуру народу, як кожний із вищезазначених митців популяризував результати власних розвідок і досягнень не лише серед інтелігенції та художніх кіл, а й серед далеких від мистецького оточення людей.

Митці брали участь у виставковій діяльності та були активними учасниками музейної справи. Їхня художня творчість тісно перепліталася з педагогічною роботою, що дає підстави констатувати факт їх безпосередньої участі у становленні та розвитку професійної художньої освіти на Поділлі у ХХ ст. Також важливе місце в художньому житті краю відіграли громадські інституції, товариства і мистецькі об’єднання, учасниками яких були вищезазначені культурні діячі. 

Творча плеяда художників-графіків Кам’янця-Подільського ХХ ст. активно впливала на піднесення культурного життя не лише свого реґіону, а й поширювалась далеко за межі досліджуваних теренів. Така послідовна і наполеглива діяльність митців сприяла популяризації подільського краю, його культури й мистецтва, знайомила з творчими досягненнями та культурним життям цих земель в усіх його проявах.

У статті висвітлено різносторонню діяльність провідних представників графічної школи м. Кам’янця-Подільського, яка мала найбільший вплив на розвиток культуротворчих процесів краю у ХХ ст. Детальний розгляд основних напрямів роботи митців-графіків дозволить не лише краще зрозуміти особливості їхньої художньої творчості, але й визначити, яким неоціненним є їхній внесок у загальний культурний розвиток України й Кам’янеччини зокрема.

Посилання

Бабляк В. Метр. Художнику-кам’янчанину Д. І. Брику виповнюється 70 років. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки). Оп. 1. Спр. 17. Т. 4.

Баженов Л. Основні наукові школи історико-краєзнавчого вивчення Поділля у ХІХ-ХХ ст. Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. Хмельницький, 1995. Сс. 334-339.

Білкун М. З народу і з ним. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3102 Статьи о творчестве Кукурузы С. В. (фотокопии). Оп. 1. Спр. 35. Арк. 4.

Брайчевський М. Художня виставка, присвячена Кам’янцю-Подільському. Український історичний журнал. Київ, 1967. № 9 (78). С. 160.

Гладченко П. Працею звеличені. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. 312 с.

Данилюк Л. Епістоли до друга. Листи Сергія Кукурузи до Володимира Бабляка. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Дунаївці, Кам’янець-Подільський, 2008. Вип. ІV. Сс. 488-501.

Завальнюк О., Комарніцький О. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. Вип.1. 316 с.

З особистого листування Д. Брика і родини Розвадовських. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Вхідна кореспонденція художника Д. І. Брика. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 18.

З особистого листування Д. Брика і С. Кукурузи. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Вхідна кореспонденція художника Д. І. Брика. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 25-30.

Ковальчук А. В. Гаґенмейстер та художньо-промислова школа в Кам’янці-Подільському. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-й річниці заснування Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Кам’янець-Подільський, 2010. Сс. 269-277.

Кукуруза С. (1937, 1969-1976 рр.). Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України Ф. 1138 Екслібриси, зібрані Олексіївим Ростиславом Івановичем (колекція). Оп. 1. Спр. 250. 33 арк.

Лист від учнів Кармалюковської середньої школи. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Вхідна кореспонденція художника Д. І. Брика. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 41.

Листи Сліпченку Миколі Федоровичу від С. Кукурузи. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 823. Оп. 1. Спр. 225.

Літературна Україна. Київ, 1967. № 51 (2437). С. 2.

Мощинський В. Подарунок художника Д. І. Брика. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Публікації про автора в пресі. Оп. 1. Спр. 18.

Новий герб міста Кам’янця-Подільського. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки). Оп. 1. Спр. 14. Т. 1.

Поліщук І. По рідному краю. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки). Оп. 1. Спр. 14. Т. 1.

Рабинський І. Камені Історії. Культура і життя. Київ, 1969. № 57 (1511). С. 3.

Табенська Ю. Традиції жанру «livre d’artiste» у видавничій діяльності В. Гаґенмейстера. Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. Сс. 143-147.

Трембіцька Л. Подільський краєзнавець Володимир Гаґенмейстер. Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Кам’янець-Подільський, 2002. Сс. 347-350.

Трембіцький А. Екслібриси подільської родини Сіцінських-Січинських. Освіта, наука і культура на Поділлі. Ка¬м’янець-Подільський, 2007. Т. 9. Сс. 380-392.

Фесенко А. Нотатки з виставки. Державний історичний архів Хмельницької області Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки). Оп. 1. Спр. 15. Т. 2.

Фесенко А. Художня виставка в селі. Державний історичний архів Хмельницької області Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки). Оп. 1. Спр. 14. Т. 1.

Фото С. Кукурузи з дарчим написом Козловському К. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 381. Оп. 1. Спр. 37.

Фурманчук П. Грамоти і подяки. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки). Оп. 1. Спр. 15. Т. 2.

Хотюн Г. Запрошуємо в світ прекрасного. Державний історичний архів Хмельницької області. Ф. Р-3051 Авторський альбом (газетні статті, роботи, зразки. Оп. 1. Спр. 15. Т. 2.

Шпильова В. Коли у вирій відлітає побратим (вирізка з невідомої газети). Приватний архів Олександра Миронюка.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ