Сценічне мистецтво Китаю у діалозі культур прикладі опери Тань Дуня «Перший імператор»

  • Чжан ЦЗУНЖУЙ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: міжкультурний діалог, сценічне мистецтво, європейське оперне мистецтво, китайське оперне мистецтво

Анотація

У контексті формування сценічної культури Китаю виникає певна ритуальність у її функціонуванні. Насамперед це пояснюється тенденцією до збереження власних унікальних культурно-мистецьких кодів, які є носіями філософського світосприйняття нації. Наголошено, що між розвитком європейського сценічного мистецтва та китайського є певні відмінності, які полягають насамперед у різних культурно-історичних передумовах розвитку. Водночас виокремлено подібні складові у причинах що спонукали оновлення та створення міжкультурного діалогу (пошук нової мистецької мови, нових засобів виразності та ін.). Діалог культур Заходу та Сходу розглядається з позицій взаємовпливу та взаємодії провідних культур двох мистецьких світів між собою. У сценічному мистецтві виокремлено жанр театрально-музичного дійства, а саме оперного мистецтва, яке власне й дозволяє подолати умовності щодо сприйняття будь-якого мистецького явища. Звернення до творчості Тань Дуня обґрунтовано тим фактом, що його опера «Перший імператор» може бути трактована як концептуально-цілісний феномен, який ґрунтується на філософському мисленні відповідно до конфуціанства –  «один плюс один буде один» – демонструє яскравий приклад утворення нового мистецького продукту з позицій взаємопроникнення, взаємодії та асиміляції різностильових компонентів мистецтва Схід-Захід. Тань Дунь є одним із найяскравіших представників азіатського авангарду та китайської «Нової хвилі», поєднуючи у своїй творчості національні традиції та явища сучасного західного мистецтва. У висновках зазначено, що композитор синтезує західну оперу та цзінцзюй на рівні мови (китайська, англійська), сценічного рішення, типажу персонажів та акторів, музичних особливостей щодо реалізації вокальної та інструментальної реалізації.

Посилання

甄帥。 中國“模範革命歌劇:流派-風格特徵”。 成都:四川大學學部 2019. 240 頁

李先民。 豫劇洛古今。 河南:人民出版社。 1983. 97 頁

劉進。 中國民族歌劇:1920-1980 年代。 西安:陝西師範大學出版社. 2007. 215 頁

М'язова І. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз). Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. 182 с.

彭江明。 譚盾歌劇《秦始皇》音樂元素分析. 劇院建。 2018. 第 15 期. 抄送. 65-78

郝卓思。 對中國戲曲未來發展的思考,從唐棟的歌劇秦世煥開始。 生活 2018. 107-120

鍾子霖。 現代歐洲與歐洲的關係 1945年以來的中國音。 民間音樂,第10期,1984. 47-53

楊恩魂。 秦士環戲曲綜合研究 中西文化。 新疆師範大。 烏魯木齊 2011. 43 頁

閆思雅薇。 京劇聲樂表。 上海:遠東出版社,2017. 377頁.

姚逸群。 由京劇轉移繼承而來。 黃忠(烏塔納音樂學院學報,2009年第4期,71-79。

Jiang, Jing (1991). The Influence of Traditional Chinese Music on Professional Instrumental Compositionю. Asian Music. 22, 2, 83-96 [in English].

Kors S. Tan Dun’s The First Emperor Тan Dun. The First Emperor: Booklet to DVD.The Metropolitan opera. London: EMI Classics, 2008. Pр. 6-7.

Lee J. C. Tan Dun.The New Grove Dictionary of Music and Musicians: in 29 vols. 2001. Vol. 25. Pр. 64-65.

Pronko L. Theatre East & West: Perspectives towards a Total Theatre. Berkeley.Los Angeles. London: University of California Press, 1967. 188 р.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ