Сонористика у китайській фортепіанній музиці ХХ ст.

  • Лі ХУАСІНЬ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: сонорика, серіалізм, авангард, китайська фортепіанна музика, стиль

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку та функціонування авангарду як провідного музичного стилю у китайській фортепіанній культурі ІІ пол. ХХ ст. Висвітлено політичні передумови впливу західної культури на національні традиції, виокремлено специфічні риси адаптації авангарду відповідно до китайського розвитку фортепіанної культури, а саме закінчення Культурної революції та початок реформ відкритості. Акцентовано, що серед типових складових західного музичного авангарду, таких як дванадцятитоновість, мікрохроматика, інтертекстуальні тенденції, сонористика, алеаторика, серіалізм, виокремлено сонористичний напрям авангарду як провідний у фортепіанній культурі Китаю. Розглянуто, що витоки сонорності у творчості китайських композиторів є наслідками впливу європейського імпресіонізму. Визначено типологію сонорики відповідно до західної музики XIX-XX ст., яка будується на трьох класах явищ: колористика як  колористична гармонія,  сонорика, сонорна гармонія, сонористика як область сонорного шуму. Зазначено, що культурно-історична ситуація ІІ пол. ХХ ст. обумовила вивчення сонористичних можливостей інструменту  фортепіано, насамперед із метою відтворення інтонацій національного інструментарію. Проаналізовано фортепіанні твори Тан Дуна, Лян Лея, Чень Сяоюна й визначено специфічні риси композиторських технік, які включають у себе  прийоми «String piano» (гра на струнах), що виконують функцію звуконаслідування національним щипковим інструментам; вслуховування в образ-сонор при динамічно статичному часі при звільненні від зовнішньої подієвості, а також використання усього корпусу та внутрішнього оздоблення фортепіано у різноманітті його звучання та потенційної  реакції на удар, щіпок іншим предметом чи в будь-який інший засіб, де кінцевою метою стає добування звуку.

Посилання

王長奎。 中國鋼琴音樂文化. 北京:官明, 2010.

頁 .

給百神。 關於鋼琴音樂中的中國風:從中國文化語境

的角度進行研究。中國音樂學. 2005. No. 3. 頁97-102.

李涵之。 中國現代音樂。 北京:民族音樂,2000。 318 頁

華明琳。 “中國風”鋼琴曲介紹。 成都 2009. 236 頁

在晏。 鋼琴作品與中國民族音樂作品研究。 黑龍:黑龍江人民出版社. 2007. 448 頁

Юе Чжао Жанрова специфіки у китайській фортепіанній музиці як національний культурний код. АРТ Платформа. Т. 5 № 1 (2022). Сc. 81-96.

楊以遠。 中國鋼琴音樂風格的形成研究。 西安:陝西師範大學出版社. 2016. 240 頁

楊紅兵。 中國鋼琴藝術。 北京:清華大學出版社. 2012. 309 頁

Chen Yi. Tradition and Creation. Current Musicology. 1999. Vol. 67/68. Рp. 59-72.

Chou Wen-Chung. Open Rather Than Bounded. Perspectives of New Music. 1966. Vol. 5, No. 1 (Autumn-Winter). Pp. 1-6.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ