Формування емоційного інтелекту студентів мистецьких спеціальностей в умовах змішаного навчання

  • Наталія Валентинівна МІСЬКО Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Ключові слова: студенти мистецьких спеціальностей, емоційний інтелект, тривожність, оптимізм, самоефективність особистості, натхнення, самоусвідомлення, змішане навчання

Анотація

Вивчення передумов формування емоційного інтелекту студентів мистецьких спеціальностей як детермінант успішної професійної діяльності в методиці змішаного навчання набуває особливого значення в умовах сьогодення. З одного боку, це обумовлено зовнішніми стресовими факторами, в яких знаходяться українські студенти. А з іншого – вмінням самостійно регулювати внутрішні механізми емоційних станів, які мають центральне значення у перебігу таких психічних процесів, як пам′ять, увага, мислення, сприймання, воля. У статті тезово проаналізовано теорії емоційного інтелекту. На базі усвідомлення складових EI: самосвідомість, емпатія, вміння керувати деструктивними емоціями, створюються умови для організації психічних процесів, що фактично перетворюються на практичну діяльність. Акцентовано увагу на концепції емоційного інтелекту Д. Ґоулмана, яка набула широкого розповсюдження завдяки практичним рекомендаціям на шляху до емоційної грамотності та запропонованим превентивним заходам у «Програмі творчого вирішення конфліктів». Обрання для детального аналізу складових концепту «емоційний інтелект» дозволяє з′ясувати емоційну готовність студента до навчання через призму категорій: тривожність, оптимізм, самоефективність особистості, натхнення, та запропонувати методи оптимізації самостійної роботи студентів в умовах змішаного навчання. Виявлено, що самоусвідомлення внутрішніх емоційних процесів і вміння їх регулювати забезпечує ефективне включення в учбову діяльність, є важливою умовою творчого процесу, є детермінантою розвитку і самовдосконалення особистості студентів мистецьких спеціальностей. Звернення до системного підходу у розгляді «м’яких» навичок студентів як провідних компетентностей, які формуються протягом життя, обґрунтовано саме таким пошуком. Зазначається, що програма розвитку емоційного інтелекту реалізується у багатьох країнах світу на всіх ланках освітнього процесу як необхідний аспект у формуванні базових загальних компетентностей особистості

Посилання

1. Васильківський І. Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку: автореф. дис. … на здобуття наук. ст. докт. філос. Київ, 2021. 361 с.
2. Вибрані матеріали міжнародної програми з формування м’яких навичок СЕЕ навчання. Заг. ред. Елькіна О., Масалітіної О., Фюрста Я. Харків: Дім реклами, 2019. 59 с.
3. Ґоулман Д. Емоційний інтелект. Харків: Віват, 2002. 512 с.
4. Діомідова Н. Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів в умовах екзаменаційного стресу студентів: автореф. дис. ... на здобуття наук. ст. … канд. психол. наук. Харків, 2016. 20 с.
5. Ілініцька Н. Особливості моделі диференційованого навчання у студентів мистецьких спеціальностей. Актуальні питання мистецької педагогіки. 2020. Вип. 11. Сс. 29-32.
6. Кириленко Т. Психологія: емоційна сфера особистості. Київ: Либідь, 2007. 256 с.
7. Коротун О. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти. Інформаційні технології в освіті. 2016. №3 (28). Сс.117-129.
8. Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ: Грамота, 2005. 431 с.
9. Курпатов А. Червона таблетка-2. Уся правда про успіх. Київ: Форс Україна, 2021. 352 с.
10. Милославська О. Емоційний інтелект як складова комунікативної компетентності студентів: автореф. дис. на здобуття наук. ст. … канд. психол. наук. Харків, 2011. 22 с.
11. Носенко Е., Коврига Н. Емоційний інтелект: концептуалізація феномена, основні функції. Київ: Вища школа, 2003. 159 с.
12. Чебыкин А. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной деятельности. Одесса: АстроПринт, 1999. 158 с.
13. Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. 1983. 528 p.
Опубліковано
2022-12-02
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ