Сучасний український екслібрис у вітчизняній гуманітаристиці: до питання стану дослідженості феномену

  • Юлія Вікторівна РОМАНЕНКОВА Національний авіаційний університет
Ключові слова: графіка малих форм, книжковий знак, екслібрис, глибокий друк, високий друк, колекціонування, книжкова графіка, графічний дизайн

Анотація

Стаття має на меті систематизацію публікацій, присвячених сучасному вітчизняному книжковому знаку. Акцентується відсутність комплексних, ґрунтовних досліджень, предметом аналізу яких є екслібрис, підкреслено фрагментарний характер переважної більшості наявних праць. Екслібристика подається як одне з найперспективніших явищ вітчизняного мистецтвознавства – недооцінене, мало висвітлене, погано зрозуміле. Зазначені причини дефіциту уваги до явища. Підкреслено особливості  наукових і науково-популярних публікацій, створюваних теоретиками та художниками-практиками, основна різниця в методології, якою вони послуговуються. Книжковий знак сучасної України є дуже вигідним шляхом для презентування мистецького обличчя держави за її межами, зміцнення та покращення художнього іміджу у світовому арт-просторі. Тому акцентовано необхідність поглиблення наукового осягнення екслібрису сучасної України. Підкреслено нерівномірність висвітлення явища за кордоном та у вітчизняній мистецтвознавчій науці. Проаналізовано наявні наукові праці в галузі екслібристики. Наведено як найбільш значущі публікації Ю. Каменецької, В. Михальчука, П. Нестеренка (дано стислий огляд характерних рис діяльності екслібрис-клубу, президентом якого він є), Ю. Романенкової, Т. Сафонової, В. Тупіка. Зазначено, що український екслібрис швидко набирає обертів у зарубіжному художньому полі, починаючи з середини 1990-х рр., хоча увага до нього у вітчизняному науковому полі до сьогодні є дуже слабкою, тому склалася неприпустима, але типова для вітчизняної науки ситуація, коли феномен висвітлений і оцінений за межами країни краще, ніж на Батьківщині. Тому основною метою та завданням на перспективу для науковців сформульовано  знищення нерівномірності висвітлення явища та сприяння його подальшого ствердження  в українській гуманітаристиці.   

Посилання

1. Бердичевський Я. Мистецтво екслібриса. Наш друг – книга. Киев: Реклама, 1977. Сс. 60-75.
2. Бєлічко Н. Світ сучасника в екслібрисах Георгія Малакова. Мистецтвознавство України. 2001. № 2. Сс. 74-83.
3. Каменецька Ю. Відображення авторського стилю в екслібрисах українських митців на міжнародних виставках-конкурсах у Бресті. Культура і сучасність. 2019. № 1. Сс. 260-267.
4. Каменецька Ю. Український екслібрис кінця 1980-х – 2010-х: традиції, трансформація, новітні здобутки. Дис. на здобуття наук. ст. д-ра філос. Київ, 2021 р. 261 с.
5. Каменецька Ю. В. Мистецтво сучасного українського екслібриса в техніці офорту. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2018. N 6. Сс. 71-76.
6. Малаков Д. Україніка в екслібрисах Георгія Малакова. Слово Просвіти. 2012. № 29. С. 15.
7. Михальчук В. Основные тенденции актуализации экслибриса на совре-менном мировом арт-рынке. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 3. Сс. 70-75.
8. Михальчук В. Украинские коллекционеры экслибриса: собрания, имена. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2018. Сс. 14-17.
9. Михальчук В. Экслибрис как объект коллекционирования: опыт современной Украины. Научный аспект. 2014. № 2. Сс. 76-83.
10. Михальчук В. Актуальные тенденции актуализации экслибриса на современном мировом арт-рынке. Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. 2014. № 3. Сс. 70-75.
11. Нестеренко П. Історія українського екслібриса. Київ: Темпора, 2010. 328 с.
12. Нестеренко П. Український екслібрис у «Пам'ятках України». Культура і життя. 2012. №41. С. 15.
13. Нестеренко П. Український екслібрис XVI-XX століть. Концептуальні засади розвитку та періодизація. Матеріали до українського мистецтвознавства. 2002. Вип.1. Cс.163-169.
14. Нестеренко П. Геральдичний суперекслібрис як засіб індивідуального оформлення книги. Вісник Української академії геральдики, товарного знаку та логотипу. 2005. №59. Сс.12-20.
15. Нестеренко П. Образи європейської художньої літератури в дзеркалі екслібрису. Ар-платформа. 2021. №2(4). Сс. 107-130.
16. Романенкова Ю. Італійський Пантагрюель книжкового знаку. Мистецтвознавство України. 2015. № 4. Сс. 321-325.
17. Романенкова Ю. Український екслібрис останньої третини ХХ ст. у світовому контексті: основні еволюційні фази. Матеріали V науково-технічної конференції [“АВИА-2003”], (Київ, жовтень 2003). Київ: НАУ, 2003. Сс. 102-105.
18. Романенкова Ю. Украинская экслибристика на международной арене современной графики. Мистецтвознавство України. 2015. Вип 15. Сс. 111-118.
19. Сафонова Т. Інформативність екслібрису: естетичні аспекти. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2011. № 1. Сс. 79-84.
20. Сафонова Т. Образ Богородиці та Ісуса Христа в українському мистецтві екслібриса: інтонування. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2011. № 4. Сс. 109-114.
21. Сафонова Т. Музичні інструменти в мистецтві екслібриса. Пам'ятки України: історія та культура. 2012. № 9. Сс. 8-25.
22. Сафонова Т. Украинский экслибрис: декор и орнаментация. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 5 (31). Сс. 160-164.
23. Сафонова Т. Багатогранність мистецтва екслібриса. Молодий вчений. 2016. №4 (31). Сс. 678-681.
24. Тупік В. Роль українських екслібристів у формуванні конкурентноспроможності українського графічного мистецтва на міжнародній арені. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). Сс. 80-83.
25. Тупік В. Екслібрис, виконаний за допомогою комп’ютерної графіки, в сучасному мистецтві. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2018. Вип.41. Сс. 287-29.
26. Тупик В. Цвет – признак украинского экслибриса конца XX – начала XXI столетия. East European Scientific Journal. №4(56). 2020. Сс. 4-8.
27. Romanenkova J. Graphic image of philosophy and mythology. Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex-Libris. 1999. V. 24. Рр. 101-112.
28. Romanenkova J. By colour words about white ex-libris… Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex-Libris. 1999. V. 24. Рр. 153-162.
29. Romanenkova J. A tailor, reaper and pipe player. Contemporary International Ex-Libris Artists. 2003. V. 2. Pр. 5-16.
30. Romanenkova J. A horn of plenty. Contemporary International Ex-Libris Artists. 2004. V. 3. Pр.87-96.
31. Romanenkova J. By colour words about white ex-libris… Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex-Libris. 1999. V. 24. Рр. 153-162.
32. Romanenkova J. Ten castles of the copper kingdom. Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex-Libris. 1999. V. 26. Рр. 171-182.
33. Romanenkova J., Zemlianska N., Zaria S. Religious genre in the contemporary Ukrainian exlibris: schools, techniques, main characteristics. The International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management. 2021. №13. Рр. 29-41.
34. Romanenkova J., Bratus I., Varyvonchyk A., Sharikov D., Karpenko O., Tkachuk O. Computer technologies as a method to create a contemporary ex-libris. Journal computer science & network security. 2022. V. 22. №.11. Pp. 71-76.
35. Romanenkova J., Bratus I., Mykhalchuk V., Gunka A. Lvov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing techniques in the Ukrainian graphic arts at the turn of the XXth and XXIth centuries. Revista Inclusiones. 2021. V. 8. Pp. 321-331.
36. Romanenkova J., Paliychuk A., Mykhalchuk V. Kiev ex-libris school as a xylography traditions keeper in printmaking of modern Ukraine. Journal of Graphic Engineering and Design. 2021. V. 12 (3). P. 39-45.
Опубліковано
2022-12-01
Розділ
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ