Постать В. К. Турбовського у формуванні флейтової виконавської школи України

  • Богдан Миколайович ЄРЕМЕЄВ Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: флейтова школа, В. К. Турбовський, педагогічні погляди, виконавство, методика викладання, інтегративність, мистецька освіта

Анотація

Персоніфікований підхід у формуванні сучасних досліджень складає на сьогодні потенційно цікавий і недостатньо висвітлений ракурс досліджень. Українська музична культура тривалий час вивчалася з позицій загального охоплення своїх складових без належного вивчення окремих персон. Саме це обґрунтувало зміст даної статті, а саме, вивчення діяльності видатного представника київської флейтової школи Володимира Кириловича Турбовського. Зазначено, що В. К. Турбовський увійшов в історію формування виконавської флейтової галузі, як виконавець та викладач, творець власної викладацької школи, вихованці якої на сьогодні обіймають провідні посади відповідно до потенційної діяльності музиканта у оркестрах, ансамблях та закладах мистецької освіти України та світу. У статті розглянуто основні види його творчої діяльності, зазначено основні посади, де  В. К. Турбовський реалізував свій талант виконавця в якості соліста та артиста оркестру, а також виокремлено специфічні складові методики його викладання.  Так, у статті зосереджено увагу на початковому етапі формування виконавської майстерності, своєрідному ставленні до опанування стилю Віденських класиків, епохи бароко тощо. Акцентовано увагу В. К. Турбовського до виконання творів В. А. Моцарта з позицій методики навчання виконавству на флейті. Наголошено на змістовності групових занять для формування сценічно-виконавської та педагогічної компетентності учнів. Припущена думка щодо впровадження елементів інтегративності та STEAM-  технологій у мистецько-освітній процес. У статті обґрунтовано правомірність твердження щодо наявності флейтової школи В. К. Турбовського через широкий спектр досягнень учнів у конкурсно-виконавській та викладацькій діяльності. Введено в науковий оббіг поняття флейтової школи В. К. Турбовського як потенційної теми для подальшого поглибленого вивчення.

Посилання

1. Вовк Р. Портрети корифеїв: до 100-річчя від дня заснування Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Ніжин: Лисенко М. М., 2013. 225 с.
2. Єрмак І. Флейтове виконавське мистецтво Західної Європи XVIII століття: розвиток інструмента, техніка, репертуар: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Київ, 2020. 19 с.
3. Каблова Т., Румянцева С. Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ – початку ХХІ ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2017. Вип. 38. Сс. 179-184.
4. Карпяк А. Флейтове мистецтво в музичній культурі Львова (19-20 ст.): дис... канд. мистецтвознав. Київ, 2002. 198 с.
5. Кушнір А. Київська флейтова школа: теоретичний, історичний, виконавський аспекти: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Одеса, 2013. 16 с.
6. Перцов М. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції. Дис. ... канд. мистецтвознав. Київ, 2018. 192 с.
7. Ржевська М. Риси симфонічної творчості Геннадія Ляшенка. Мистецтвознавчі записки. 2013. Вип. 24. Сс. 3-8.
8. Шутко Ю. Флейтове мистецтво XX століття в контексті української культури: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Львів, 2010. 19 с.
Опубліковано
2022-12-01
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ