Синергія складових метроритму в процесі сольного виконання естрадно-джазових творів на баяні й акордеоні

  • Костянтин Мартинович СТРЕЛЬЧЕНКО Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: естрада, джаз, аранжування, ритм, метр, баян, акордеон.

Анотація

У даній статті розкрито суть сумуючого ефекту взаємодії природи живого процесу виконання естрадно-джазового аранжування твору, імпровізаційного оформлення готового матеріалу зі стандартами метроритмічних схем аранжування акомпанементу легкожанрової музики для баяна й акордеона. У статті також запропоновано методику адаптування метроритмічного мислення виконавця в процесі підготовки та гри концертної програми легкожанрової музики з використанням комп'ютерних технологій та техніки репетиційного процесу для доведення якості звучання естрадно-джазового репертуару в грі на баяні та акордеоні до рівня популярності традиційних інструментів цього жанру, таких як фортепіано, саксофону, контрабасу, гітари тощо, та епізодично оркестрових складів (біг-бендів, джаз-ансамблів, джаз-дуетів, джаз-тріо тощо). 

Розглянуто специфіку перекладення оркестрових творів для баяна та акордеона або аранжування композицій в естрадно-джазових стилях для цих інструментів, де партія лівої руки виконує адаптований матеріал акомпанементу переважно на клавіатури готового баяна чи акордеона, а права рука має грати, відповідно, сольні партії мелодії теми, імпровізації та епізодично демонструвати частини партії акомпанементу.

Дана наукова робота висвітлює розуміння творчого та художнього значення синергії складових метроритму у музичному часі і покладеної на нього тексту головної теми, імпровізаційної лінії та супроводу.

Зміст статті акцентує увагу на дослідженні природних причин існуючої проблеми якісного виконання акордеоністами та баяністами акомпануючої чи основної частини музично-ритмічного матеріалу при підготовці та концертному виконанні естрадно-джазового аранжування, а саме, вміння контролювати своє метричне мислення і ритмічно рівно грати при сольному виконанні, доносячи драйв ритму до слухача. 

Посилання

Власов В. Школа джаза на баяне и аккордеоне. Одесса: Астропринт, 2008. 160 с.

Семешко А. Музики вірний слуга (Про професію, про майстерність і не тільки…). Бесіда-діалог зі Світланою Рибіною. Київ: Acco-opus, 2014. 96 c.

Сподаренко В. Фольклорні й неофольклорні тенденції акордеонно-баянної творчості сучасних українських композиторів. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 12. Київ, 2012. Сc. 133-139.

Сподаренко В. Стильові тенденції акордеонно-баянної творчості українських композиторів середини ХХ – початку ХХІ століть. Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія. Івано-Франківськ, 2015. Сc. 212- 223.

Стрельченко К. Методика виконання творів на баяні та акордеоні в естрадно-джазових стилях. Наукові записки. Серія педагогічні науки. Випуск СХХХХІІ (142). 2019. 266 с.

Стрельченко К. Практичний курс естрадно-джазового акомпанементу для баяна та акордеона. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 172 с.

Устименко-Косорич О., Каблова Т., Сподаренко В. Риси неофольклоризму в баянно-акордеонній творчості Віктора Власова (на прикладах аналізу музичних творів). Арт-Платформа. 2022. № 5. Сc. 31-49.

Черепанин М., Булда М. Естрадний олімп акордеона. Івано- Франківськ: Лілея НВ, 2008. 256 с.

Опубліковано
2022-12-01
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ