ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТЕАТРУ У МИСТЕЦЬКИХ ЗВО

Ключові слова: світовий театр, український театр, історія, викладання, навчальний курс, феноменологія, інтеграція.

Анотація

Стаття містить у собі аналіз системи викладання історії театру у мистецьких закладах вищої освіти та презентацію новітніх принципів викладання цього курсу на основі досвіду Київської Муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, а саме: феноменологічного, т. зв. «вертикально-горизонтального» та індуктивного підходів з урахуванням спеціалізації студентів. Також обґрунтовується ефективність інтеграції історії українського театру до загального навчального курсу історії світового театру.

Ключові слова: світовий театр, український театр, історія, викладання, навчальний курс, феноменологія, інтеграція.

Посилання

1. Гошко Т. Нові/старі проблеми викладання історії України у вищій школі. Нistorians. Березень, 22, 2013. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/629-tetiana-hoshko-novistari-problemy-vykladannia-istorii-ukrainy-u-vyshchii-shkoli
2. Майдачевський І. Жартуєте, пане міністре? Український тиждень. Березень 22, 2009. URL: https://tyzhden.ua/Magazine/83
3. Мотенко Я. Шишкіна Є. Історична освіта у вищій школі як консолідуючий чинник українського суспільства. Українознавчий альманах, Т. 23. URL: https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/view/297
4. Стайн Дж. Л. Експресіонізм та епічний театр. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 3. Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. 286 c.
5. Чебанова О. Є. Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів. Педагогічна теорія і практика, Збірник наукових праць, Київ: КиМУ, 2017. Cc.498-520.
Опубліковано
2020-05-14
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ