ISSN (Online): 2708-5325

Назва: "ART-platFORM". АРТ-платФОРМА”

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №24598-14538Р від 18.11.2020

Періодичність: два рази на рік 

Видається з 2020 року

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530 (Додаток 2) видання внесено до переліку фахових наукових видань України за спеціальностями 023 («Образотворче мистецтво, декоративно- прикладне мистецтво та реставрація») та 025 – «Музичне мистецтво» (мистецтвознавство) (категорія "Б")

Видавець і засновник: Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Головний редактор: Романенкова Юлія Вікторівна

Науковий альманах "АРТ-платФОРМА" містить наукові розробки, присвячені актуальним питанням сучасної гуманітаристики. Вітаються якісні наукові розробки з проблем теорії та історії культури і мистецтва, циркознавства, музикознавства, сценографії, театрального мистецтва, хореографії, естрадознавства, культурології.

Альманах має наступні розділи:

МУЗИКОЗНАВЧІ ШТУДІЇ

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Проблематика: цирк в системі сценічних мистецтв, актуальні питання театрального мистецтва і режисури, театральний дизайн, сценографія в контексті художньої культури, хореографія в художньому просторі культури, дизайн, образотворче мистецтво, теорія та історія культури, естрадознавство – теорія, історія, сучасність, музикознавчі штудії. Більш детально див. цілі і проблематика

Мова видання: англійська, українська, польська, французька (змішані мови).

Цільова аудиторія: вчені (мистецтвознавці, культурологи, історики, філософи) і практики (артисти цирку, театру, кіно, музиканти, що займаються і науково-дослідницькою діяльністю), аспіранти, докторанти. Відкритий доступ: науковий альманах дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей надано на офіційному сайті альманаху в розділі "Архіви".

Припускається не більше однієї статті від автора у випуску. Максимальна кількість співавторів у статті - три.

Ліцензійні умови: при зверненні до матеріалів альманаху повинні дотримуватися умови використання-слід вказувати вихідні дані статей, надавати посилання на джерело, а також вказувати, які зміни були внесені. Подаючи статтю для публікації в журналі, автори підтверджують, що: стаття раніше не публікувалася і не знаходиться на розгляді в іншому виданні; стаття є оригінальним твором; стаття не містить матеріали, що не підлягають опублікуванню у відкритій пресі; інтелектуальним правом на статтю володіють тільки зазначені автори, стаття не порушує авторські права третіх осіб; авторами отримано дозвіл на відтворення у статті всіх матеріалів, правовласниками яких автори не є; якщо стаття написана у співавторстві, автор, який подає її, гарантує, що він був уповноважений іншими зазначеними авторами, подати статтю для публікації в альманасі. Після публікації статті в альманасі автори зберігають за собою право: користуватися друкованими або електронними копіями статті в наукових, освітніх та інших цілях, в тому числі поширювати статтю серед студентів і колег для просування наукових досліджень. Гонорар за опубліковані матеріали авторам не виплачується. Редакція альманаху прагне до дотримання заходів щодо забезпечення високих етичних і професійних стандартів Зміст сайту, дизайн оформлення альманаху і статей є власністю цього наукового видання. Копіювання та запозичення їх контексту забороняється!!!